Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika techniczna
 • mechanika budowli
 • geometria wykreślna
 • geomorfologia rzek
 • inżynieria wodna
 • fizyka atmosfery
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem

 

Politechnika Krakowska to przedstawiciel nauczania technicznego regionu Małopolski. Kandydaci na studia otrzymują szeroką gamę kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Inżynieria środowiska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze od skali globalnej do lokalnej. Studenci uczą się zasad prowadzenia pomiarów hydrometrycznych, sporządzania opracowań hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz wyznaczania parametrów fizykomechanicznych gruntów, jak również poznają zasady projektowania konstrukcji geotechnicznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Inżynierii środowiska nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: mechanika techniczna, mechanika budowli, geometria wykreślna, geomorfologia rzek, inżynieria wodna, fizyka atmosfery, monitoring i zarządzanie środowiskiem. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska mogą wykorzystać w biurach projektów, przedsiębiorstwach wykonawczych, budownictwie hydrotechnicznym, instytucjach administracji samorządowej i państwowej.

Zdecydowaliśmy się na kierunek studiów, będzie nim Inżynieria środowiska. Ale co dalej? Na jakiej uczelni studiować? Jeśli zamierzamy podjąć naukę w Krakowie, warto dowiedzieć się: Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Karol, student Inżynierii środowiska mówi:

„Inżynieria środowiska nie jest łatwym kierunkiem, ale w ogóle na Politechnice Krakowskiej nie ma łatwych kierunków. Za to wszystkie są satysfakcjonujące i ciekawe, a co równie istotne, absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Inżynierii środowiska na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania właściwej technologii uzdatniania wody,
 • konstrukcji i projektowania obiektów ujmowania wody,
 • sporządzania i odczytywania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • interpretacji danych meteorologicznych,
 • analizowania parametrów jakości powietrza,
 • projektowanie konstrukcji geotechnicznych,
 • określenia właściwej technologii oczyszczania ścieków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych instalacji ogrzewania budynków i sieci cieplnych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • instytucjach administracji samorządowej i państwowej,
 • budownictwie hydrotechnicznym,
 • budownictwie komunalnym,
 • przedsiębiorstwach energetycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku inżynieria środowiska i przypisania do danej specjalności jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WIŚiE oraz zalecenia komisji kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki inżynieryjno- techniczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Komentarze (0)