Filologia włoska

Filologia włoska

Filologia włoska

17.03.2022

Filologia włoska – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia włoska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia włoska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka włoskiego PNJW
 • terminologie specjalistyczne w przekładzie
 • blok zajęć translatorskich
 • blok językoznawczy
 • blok literacko-kulturowy

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą także kierunek Filologia włoska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego. Studenci poznają literaturę, kulturę, media, a także zaznajamiają się z zagadnieniami z obszaru realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, czy instytucji publicznych.

Głównymi przedmiotami, zawartymi w programie nauczania są: gramatyka praktyczna, kręgi leksykalne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, analiza tekstów, historia języka włoskiego, historia Włoch, historia sztuki włoskiej, bieżące życie społeczne we Włoszech, instytucje administracji włoskiej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii włoskiej na UŁ mogą wykorzystać w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej, instytucjach kultury, szkołach podstawowych, szkołach średnich i wyższych, biurach tłumaczeń.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kamila, studentka Filologii włoskiej mówi:

„Jeśli jesteś zafascynowany Włochami i dosłownie wszystkim co się z nimi łączy, to nie pozostaje ci nic innego jak wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim. Tutaj dowiesz się, po prostu, wszystkiego i jeszcze będziesz mieć okazję do wyjazdu na wymianę międzynarodową, na przykład do Rzymu, Mediolanu czy Palermo. "

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA WŁOSKA - ważne informacje

Filologia włoska studia Łódź

Filologia włoska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię włoską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fonetyki i fonologii języka włoskiego,
 • teorii i technik translatorskich,
 • funkcjonowania państwa włoskiego i jego historii,
 • leksykografii włoskiej,
 • historii sztuki włoskiej,
 • gramatyki opisowej języka włoskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia włoska:

Absolwent kierunku Filologia włoska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako tłumacz,
 • jako nauczyciel,
 • w sektorze mediów i edytorstwa,
 • w instytucjach administracji państwowej,
 • w turystyce,
 • w otoczeniu społeczno- gospodarczym,
 • w instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku - uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)