Finanse i inwestycje

Finanse i inwestycje

Finanse i inwestycje

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Finanse i inwestycje – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i inwestycje znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do działalności biznesowej
 • Podstawy finansów
 • Podstawy rachunkowości
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich
 • Przedsiębiorstwo a rynek kapitałowy
 • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
 • Bankowość

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Finanse i inwestycje, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Istotą kształcenia jest nabycie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, realizacji inwestycji rzeczowych oraz inwestycji kapitałowych. Studenci poznają rynki finansowe, specyfikę projektów inwestycyjnych, systemy bankowe, czy systemy ubezpieczeniowe.

Absolwenci Finansów i inwestycji na UŁ znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich. A w jakiej roli? Na przykład: analityka giełdowego, analityka kredytowego, pośrednika finansowego, czy maklera papierów wartościowych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Mariusz, studentów Finansów i inwestycji mówi:

„Muszę przyznać, że studia na Uniwersytecie Łódzkim otworzyły mi oczy i w ich trakcie zrozumiałem jak długa droga przede mną, by osiągnąć zawodowy sukces. Ale wpłynęło to na mnie motywująco. Finanse i inwestycje to ciekawy kierunek, między innymi przez prowadzone zajęcia. Moimi ulubionymi są symulacje biznesowe, dzięki którym zdobywam wiedzę i doświadczenie w środowisku wolnym od ryzyka.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

FINANSE I INWESTYCJE - ważne informacje

Finanse i inwestycje studia Łódź

Finanse i inwestycje studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • aspektów finansowych funkcjonowania organizacji,
 • metod i narzędzi odpowiednich dla finansów przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju,
 • planowania, realizowania i oceny projektów inwestycyjnych,
 • funkcjonowania rynków finansowych,
 • interpretowania zjawisk gospodarczych,
 • analizowania relacji pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorstwami,
 • podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i inwestycje:

Absolwent kierunku Finanse i inwestycje na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w domach maklerskich,
 • jako analityk giełdowy,
 • jako analityk kredytowy,
 • jako projektant pakietów usług finansowych,
 • jako analityk finansowy,
 • jako broker reasekuracyjny,
 • jako pośrednik finansowy,
 • jako makler papierów wartościowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i inwestycje brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i inwestycje - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)