Finanse i biznes międzynarodowy

Finanse i biznes międzynarodowy

Finanse i biznes międzynarodowy

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Finanse i biznes międzynarodowy – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i biznes międzynarodowy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rynki finansowe
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Międzynarodowe rynki finansowe
 • Korporacje transnarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Strategie i modele biznesowe
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Marketing międzynarodowy
 • Handel międzynarodowy

 

Uniwersytet Łódzki zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych. Pośród 111 kierunków kształcenia, można znaleźć Finanse i biznes międzynarodowy, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kierunku jest wykształcenie specjalistów rynku finansowego i biznesu międzynarodowego, posiadających szeroką wiedzę na temat działalności inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach finansowych, oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych.

Finanse i biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Łódzkim to długa lista przedmiotów do zaliczenia. Znajdziemy na niej takie zagadnienia jak: podstawy międzynarodowych stosunków gospodarczych, matematyka finansowa, prawo finansowe, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, podstawy analizy finansowej, marketing instytucji i usług finansowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, instytucjach infrastruktury organizacyjnej rynku finansowego, korporacjach transnarodowych, instytucjach administracji centralnej, banku centralnym, ministerstwach, firmach doradczych, instytutach naukowo- badawczych.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student Finansów i biznesu międzynarodowego mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY - ważne informacje

Finanse i biznes międzynarodowy studia Łódź

Finanse i biznes międzynarodowy studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • międzynarodowej integracji gospodarczej,
 • prawa finansowego,
 • funkcjonowania rynków finansowych i finansów behawioralnych,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania procesem inwestycyjnym i produkcyjnym,
 • zasad inwestycji na międzynarodowych rynkach finansowych,
 • zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse międzynarodowe:

Absolwent kierunku Finanse międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach finansowych,
 • instytucjach infrastruktury organizacyjnej rynku finansowego,
 • korporacjach transnarodowych,
 • instytucjach administracji centralnej,
 • banku centralnym,
 • firmach doradczych,
 • ministerstwach,
 • firmach konsultingowych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)