Geografia

Geografia

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

 

Geografia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geologia
 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Kartografia i topografia
 • Fizyka i chemia Ziemi
 • Statystyka
 • Geografia osadnictwa
 • Planowanie przestrzenne

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą także jeden z najdłużej istniejących kierunków na uczelni, czyli Geografię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Łódzkim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii oraz prezentacji uzyskanych wyników prac badawczych.

Bogaty program nauczania na kierunku Geografia zawiera następujące przedmioty: geologia środowiskowa, metody badań gleb i gruntów, metody analiz środowiska wodnego, kartografia i topografia, geografia polityczna, planowanie przestrzenne, geografia historyczna, geneza i morfologia miast europejskich, zasoby środowiska i strategia rozwoju regionalnego, meteorologia synoptyczna. A co po studiach? Absolwenci Geografii na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych i badawczych, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach komunalnych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student Geografii mówi:

„Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Łódź

Geografia studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata,
 • analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczo-społeczno-ekonomicznym,
 • sporządzania i naukowego weryfikowania opracowań ekofizjograficznych,
 • oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat,
 • formułowania opinii na temat stanu, walorów użytkowych i perspektyw rozwojowych różnych komponentów środowiska,
 • rozpoznawania i interpretowania stanów atmosfery,
 • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych,
 • analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemysłowych służbach ochrony środowiska,
 • wydziałach i departamentach geodezji i geologii,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego,
 • służbach komunalnych,
 • instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną,
 • instytucjach rolniczych,
 • wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej,
 • służbach konserwatora zabytków,
 • instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną,
 • wydziałach i departamentach planowania przestrzennego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)