Geografia

Geografia

Geografia

17.03.2022

Geografia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geologia
 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Kartografia i topografia
 • Fizyka i chemia Ziemi
 • Statystyka
 • Geografia osadnictwa
 • Planowanie przestrzenne

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi kształcenie na 111 kierunkach. W bogatej ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą także jeden z najdłużej istniejących kierunków na uczelni, czyli Geografię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej. Studenci nabywają umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Geografia na Uniwersytecie Łódzkim to także wykształcenie umiejętności śledzenia zmian zachodzących w środowisku geograficznym i ich interpretacji, formułowania opinii oraz prezentacji uzyskanych wyników prac badawczych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Bogaty program nauczania na kierunku Geografia zawiera następujące przedmioty: geologia środowiskowa, metody badań gleb i gruntów, metody analiz środowiska wodnego, kartografia i topografia, geografia polityczna, planowanie przestrzenne, geografia historyczna, geneza i morfologia miast europejskich, zasoby środowiska i strategia rozwoju regionalnego, meteorologia synoptyczna. A co po studiach? Absolwenci Geografii na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych i badawczych, laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach komunalnych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student Geografii mówi:

„Wszystkim miłośnikom geografii polecam studia na Uniwersytecie Łódzkim. Wybór specjalności sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Łódź

Geografia studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geografię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata,
 • analizowania złożonych zjawisk o charakterze przyrodniczo-społeczno-ekonomicznym,
 • sporządzania i naukowego weryfikowania opracowań ekofizjograficznych,
 • oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka i człowieka na klimat,
 • formułowania opinii na temat stanu, walorów użytkowych i perspektyw rozwojowych różnych komponentów środowiska,
 • rozpoznawania i interpretowania stanów atmosfery,
 • prognozowania pogody na podstawie danych meteorologicznych,
 • analizowania zjawisk zachodzących w obszarach zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemysłowych służbach ochrony środowiska,
 • wydziałach i departamentach geodezji i geologii,
 • laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego,
 • służbach komunalnych,
 • instytucjach naukowych i badawczych związanych ze służbą meteorologiczną,
 • instytucjach rolniczych,
 • wydziałach i departamentach gospodarki miejskiej,
 • służbach konserwatora zabytków,
 • instytucjach zajmujących się polityką regionalną i lokalną,
 • wydziałach i departamentach planowania przestrzennego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)