Historia sztuki

Historia sztuki

Historia sztuki

17.03.2022

Historia sztuki – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia sztuki w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia sztuki znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Sztuka starożytna i wczesnochrześcijańska
 • Sztuka średniowieczna – malarstwo i rzeźba
 • Sztuka średniowieczna – architektura
 • Ikonografia średniowieczna
 • Sztuka nowożytna – malarstwo i rzeźba powszechne
 • Sztuka nowożytna – sztuka polska
 • Ikonografia nowożytna
 • Epigrafika, paleografia, heraldyka
 • Techniki sztuk plastycznych
 • Podstawy muzealnictwa
 • Język łaciński i kultura antyczna

 

Uniwersytet Łódzki to jeden największych polskich uniwersytetów i oferuje kandydatom bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Historia sztuki, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu dziejów polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki, od starożytności po współczesność. Studenci przygotowują się do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki, czy upowszechniania sztuki.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie realizowanych przedmiotów wymienić można takie zagadnienia jak: ikonografia średniowieczna, łacina, sztuka XX-wieku, metodologia historii sztuki, idea i forma w architekturze współczesnej. A co po studiach? Absolwenci Historii sztuki na UŁ znajdą zatrudnienie w muzeach, galeriach antykwarycznych, pracowniach opieki nad zabytkami, instytucjach zarządzających dobrami kultury, szkołach wyższych, placówkach badawczych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Szymon, student Historii sztuki mówi:

„Każdemu, kto myśli o studiach na kierunku Historia sztuki polecam wybór Uniwersytetu Łódzkiego. W programie jest dużo zajęć terenowych, w których organizujemy sobie wycieczki do ważnych miejsc, także zagranicznych. Jest także wiele zajęć praktycznych. Na tej uczelni Historia sztuki to nie tylko sucha i bezbarwna teoria.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

HISTORIA SZTUKI - ważne informacje

Historia sztuki studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania analiz ikonograficznych i ikonologicznych,
 • formułowania opinii o nurtach artystycznych,
 • organizowania życia artystycznego,
 • upowszechniania sztuki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia sztuki:

Absolwent kierunku Historia sztuki na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • galeriach antykwarycznych,
 • placówkach konserwatorskich,
 • placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach badawczych,
 • redakcjach czasopism.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku Historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, sztuki lub nauk inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen z ukończonych studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)