Inwestycje i nieruchomości

Inwestycje i nieruchomości

Inwestycje i nieruchomości

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Inwestycje i nieruchomości – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inwestycje i nieruchomości znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Ocena efektywności inwestycji
 • Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości
 • Podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości
 • Podstawy zarządzania nieruchomościami
 • Ekonomika produkcji budowlanej
 • Zamówienia publiczne
 • Prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych
 

Uniwersytet Łódzki to wyraźny punkt na akademickiej mapie kraju. Uczelnia proponuje wiele innowacyjnych kierunków kształcenia, a jednym z nich są Inwestycje i nieruchomości, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, oraz poznanie specyfiki procesów deweloperskich. Studenci uczą się analizować procesy zachodzące na rynkach nieruchomości, wyjaśniać ich przyczyny i mechanizmy zmian, a także zapoznają się z czynnikami doradztwa na rynku nieruchomości.

Można wyodrębnić w nich następujące obszary tematyczne: rynki nieruchomości, finansowanie inwestycji na rynkach nieruchomości, mieszkalnictwo, doradztwo na rynku nieruchomości. W ich zakresie realizuje się takie przedmioty jak: gospodarka nieruchomościami, wybór kierunków inwestowania, ocena efektywności inwestycji, obrót nieruchomościami, wycena przedsiębiorstw. A co po studiach? Absolwenci Inwestycji i nieruchomości na UŁ znajdą zatrudnienie w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, biurach pośrednictwa obrotu, jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Martyna, studentka Inwestycji i nieruchomości mówi:

„Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI - ważne informacje

Inwestycje i nieruchomości studia Łódź

Inwestycje i nieruchomości studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania poszczególnych segmentów rynku nieruchomości,                  
 • zasad kreowania i określania wartości nieruchomości,
 • opracowywania prognoz i symulacji procesów zachodzących na rynkach inwestycyjnych,
 • przygotowania interdyscyplinarnych opracowań na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inwestycje i nieruchomości:

Absolwent kierunku Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości,
 • organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • biurach pośrednictwa obrotu,
 • jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)