Leśnictwo

Leśnictwo

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Leśnictwo – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku leśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Dendrologia
 • Zoologia leśna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Informatyka w leśnictwie
 • Botanika leśna
 • Fitosocjologia leśna
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Mikologia
 • Ekologia
 • Geomatyka w leśnictwie
 • Gleboznawstwo leśne
 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, oraz projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody. W ramach nauki organizowane są kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe, a znaczną część programu stanowią zajęcia terenowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na UŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Grzesiek, student Leśnictwa mówi:

„Bardzo dobrze, że w ofercie edukacyjnej jest taki kierunek jak „Leśnictwo”. Wiedza, którą zdobywamy pomoże nam dbać o lasy, które przecież wszyscy lubimy. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • analizy i oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody,
 • zasad eksploatacji maszyn leśnych,
 • projektowania procesów pozyskiwania drewna.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • administracji samorządowej,
 • zakładach usług leśnych,
 • innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Leśnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)