Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo

17.03.2022

Leśnictwo – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku leśnictwo w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku leśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Dendrologia
 • Zoologia leśna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Informatyka w leśnictwie
 • Botanika leśna
 • Fitosocjologia leśna
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Mikologia
 • Ekologia
 • Geomatyka w leśnictwie
 • Gleboznawstwo leśne
 

Uniwersytet Łódzki to znaczący punkt w samym środku jednego z największych ośrodków akademickich w kraju. Wśród proponowanych kandydatom kierunków znajdziemy także Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, oraz projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z prawami przyrody. W ramach nauki organizowane są kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe, a znaczną część programu stanowią zajęcia terenowe.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Leśnictwa na UŁ znajdą zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach  narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych  oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Grzesiek, student Leśnictwa mówi:

„Bardzo dobrze, że w ofercie edukacyjnej jest taki kierunek jak „Leśnictwo”. Wiedza, którą zdobywamy pomoże nam dbać o lasy, które przecież wszyscy lubimy. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w środowisku leśnym,
 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • opisu i interpretacji zjawisk i procesów klimatologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych,
 • produkcji materiału sadzeniowego,
 • analizy i oceny zasobów i możliwości regeneracyjnych przyrody,
 • zasad eksploatacji maszyn leśnych,
 • projektowania procesów pozyskiwania drewna.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • administracji samorządowej,
 • zakładach usług leśnych,
 • innych podmiotach związanych z leśnictwem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)