Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

17.03.2022

Logopedia z audiologią – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku logopedia z audiologią w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia z audiologią znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria zaburzeń mowy
 • anatomia narządów mowy, głosu i słuchu
 • neurologia z elementami pediatrii
 • psychiatria z elementami geriatrii
 • elementy ortodoncji
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • językoznawcze podstawy logopedii
 • praktyczna stylistyka
 • psycholingwistyka
 • neuropsychologia
 • pedagogika ogólna
 • psychologia ogólna

 

Na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują możliwość kształcenia z zakresu różnych dyscyplin. Wśród oferowanych kierunków znajdą także Logopedię z audiologią, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat przyczyn powstawania wad wymowy, sposobów ich usuwania oraz umiejętności diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii z audiologią na UŁ mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, mediach, placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Ada, studentka Logopedii z audiologią mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, aby jak najlepiej przygotować się pełnienia obowiązków. Chcę pomagać, aktywizować, motywować. Bez porządnej wiedzy i umiejętności jest to zupełnie niewykonalne.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ - ważne informacje

Logopedia z audiologią studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu,
 • kształtowania i korygowania emisji głosu,
 • biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia z audiologią:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • placówkach służby zdrowia,
 • poradniach logopedycznych,
 • poradniach audiologicznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach kulturalnych,
 • rozgłośniach radiowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu. W jego toku sprawdza się motorykę narządów artykulacyjnych, precyzję ruchów artykulacyjnych, wydolność głosową, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)