Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe

17.03.2022

Międzynarodowe studia kulturowe – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie międzynarodowych studiów kulturowych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Współczesna sztuka światowa
 • Wstęp do badań nad literaturą
 • Metodologia nauk humanistycznych
 • Komunikowanie medialne w kulturze
 • Wielokulturowość współczesnego świata
 • Wiedza o teatrze na świecie
 • Socjologia
 • Filozofia
 • Antropologia kultury
 • Zarządzanie kulturą
 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich są Międzynarodowe studia kulturowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Studenci kształcą się w zakresie różnych przejawów kultury, na przykład: literatury, filmu, teatru, telewizji, czy malarstwa, będących wytworem poszczególnych cywilizacji i regionów. Realizowane zajęcia mają za zadanie rozwinąć umiejętności z zakresu analizy i interpretacji różnorodnych przekazów werbalnych, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, a także prowadzić do umiejętności badania relacji między społeczeństwem i mediami.

Na długiej liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: międzynarodowe stosunki kulturalne, współczesna sztuka światowa, metodologia nauk humanistycznych, komunikowanie medialne w kulturze, wielokulturowość współczesnego świata, antropologia kultury, komunikacja interkulturowa, zarządzanie kulturą. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Międzynarodowych studiów kulturowych na UŁ mogą wykorzystać w instytucjach i organizacjach medialnych, działach marketingu, public relations, fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą, reklamie.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Michalina, studentka Międzynarodowych studiów kulturowych mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim otwierają; na inne kultury, przejawy sztuki, obyczaje. To swego rodzaju podróż, która dla każdego sympatyka kultury, sztuki i mediów będzie prawdziwą atrakcją. Na początku zastanawiałam się nad wyborem studiów dziennikarskich, ale niemal w ostatniej chwili zdecydowałam się na Międzynarodowe studia kulturowe. Nie żałuję. To fascynujący kierunek.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE - ważne informacje

Międzynarodowe studia kulturowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania procesów kulturowych zachodzących w świecie,
 • funkcjonowania instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami kultury,
 • komunikacji medialnej,
 • organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • aktywizacji lokalnej społeczności do udziału w działaniach kulturalnych,
 • marketingu kultury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Międzynarodowe studia kulturowe:

Absolwent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach medialnych,
 • działach marketingu,
 • public relations,
 • działach promocji i reklamy,
 • instytucjach publicznych,
 • krajowych i międzynarodowych fundacjach i instytucjach zarządzających kulturą i jej zasobami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)