Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe

Międzynarodowe studia kulturowe studia

Międzynarodowe studia kulturowe studia - kierunki studiów

Obecny postęp globalizacji sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie przemian społeczno-kulturowych nieustannie wzrasta. Dlatego też studenci kierunków kulturowych będą mogli znaleźć ciekawą pracę w różnych sektorach. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki humanistyczne, a dodatkowo interesujesz się sytuacją polityczną i kulturową na świecie to Międzynarodowe studia kulturowe mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i antropologicznych. Dzięki tym studiom będziesz w stanie wskazać zjawiska kulturowe i subkulturowe w kontekście akulturacji i kontaktu kulturowego, takich jak: kolonializm, postkolonializm, neotrybalizm oraz opisać i skomentować zapożyczenia międzykulturowe w obrębie światowego dorobku ludzkości. Co więcej, będziesz mieć wiedzę o powiązaniach dyscyplin kulturoznawczych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy, takich jak: historia, filozofia, literaturoznawstwo, antropologia kulturowa czy stosunki międzynarodowe. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w dziedzinie szeroko pojętej kultury!

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absowlent kierunku Międzynarodowe studia kulturowe? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w krajowych i międzynarodowych organizacjach kulturalnych czy instytucjach rozpowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce międzynarodowej, fundacjach i towarzystwach rozpowszechniających kulturę innych narodowości, religii, społeczeństw i środowisk. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Międzynarodowe stosunki gospodarcze są na pewno kierunkiem, który powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzynarodowe studia kulturowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • terminologii nauk społecznych, antropologicznych, literaturoznawczych, kulturowych, historycznych, filozoficznych i politologicznych na poziomie podstawowym,
  • specyfiki międzynarodowych stosunków kulturowych jako kierunku interdyscyplinarnego i świadomość jej rozszerzania prowadząca do specjalizacji z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, koniecznych do opracowania szczegółowych zagadnień, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych,
  • terminologii nauk humanistycznych i społecznych, teorii i metodologii badawczej w tym zakresie i dyscyplin naukowych właściwych dla badań nad kulturą,
  • analizy logicznej oraz zastosowania jej do badań nad kulturą,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzynarodowe studia kulturowe

Absolwent kierunku międzynarodowe studia kulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista w instytucjach kultury,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik administracji Unii Europejskiej,
  • pracownik firm zajmujących się przepływem treści kulturowych,
  • pracownik redakcji prasowych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia sztuki, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Międzynarodowe studia kulturowe

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunek międzynarodowe studia kulturowe prowadzony jest przez:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Popularne artykuły dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Komentarze (0)