Nowe media i kultura cyfrowa

Nowe media i kultura cyfrowa

Nowe media i kultura cyfrowa

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Nowe media i kultura cyfrowa – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku nowe media i kultura cyfrowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawowe pojęcia nowych mediów
 • Historia mediów
 • Estetyka nowych mediów
 • Wprowadzenie do cyberkultury
 • Publikowanie w Internecie
 • Historia i rodzaje gier komputerowych
 • Sztuka nowych mediów – teorie i praktyki
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Nowe media i kultura cyfrowa, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych. Najważniejszymi obszarami nauki są: historia i teoria mediów, teoria komunikowania, historia i teoria gier komputerowych, sztuka nowych mediów i Internet. Studenci rozwijają umiejętności, stanowiące o pracy w środowiskach cyfrowych, jak również organizacji i animacji kultury.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawowe pojęcia nowych mediów, kulturowa historia mediów, estetyka nowych mediów, wprowadzenie do cyberkultury, publikowanie w Internecie, organizacja i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów. Każda specjalność posiada także własne, indywidualne przedmioty. Na przykład: poetyka gier, projektowanie reguł gier, reklama i marketing cyfrowy, przemysły kreatywne i zarządzanie projektami, analiza i krytyka sztuki nowych mediów, praktyki kuratorskie w sztuce nowych mediów. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Nowych mediów i kultury cyfrowej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, agencjach public relations, studiach produkujących gry wideo, mediach elektronicznych.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Natalia, studentka Nowych mediów i kultury cyfrowej mówi:

„Studia na kierunku Nowe media i kultura cyfrowa to wiedza obowiązkowa dla człowieka planującego związać się z mediami, albo kulturą. Na zajęciach poznajemy najważniejsze zagadnienia, bez których, po prostu, nie można się obyć w dzisiejszym świecie.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA - ważne informacje

Nowe media i kultura cyfrowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Nowe media i kulturę cyfrową na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • krytycznej analizy społeczno-kulturowych zjawisk w obszarze współczesnej cyberkultury,
 • technologii medialnych,
 • sztuki interaktywnej, sieciowego aktywizmu i roli mediów społecznych,
 • zasad funkcjonowania cyfrowej humanistyki i metod badania społeczności sieciowych,
 • projektowania reguł gier, wizualizacji informacji i analityki kulturowej,
 • konfigurowania webowych systemów publikacji,
 • produkcji treści multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Nowe media i kultura cyfrowa:

Absolwent kierunku Nowe media i kultura cyfrowa na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • studiach tworzenia gier,
 • interaktywnych agencjach reklamowych i obszarze public relations,
 • przedsiębiorstwach tworzących serwisy internetowe i aplikacje mobilne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 

Komentarze (0)