NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Dodaj do ulubionych

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Nowe media i kultura cyfrowa to studia, które realizują program o tematyce oscylującej wokół nauk humanistycznych, społecznych i kulturoznawczych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii i teorii mediów, sztuki nowych mediów oraz reklamy. Ponadto nauczą się zarządzania projektami, projektowania gier komputerowych oraz posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach PR, studiach produkujących gry video oraz gry komputerowe oraz w różnego typu mediach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Nowe media i kultura cyfrowa to studia skierowane do absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę informatyczną oraz kulturoznawczą. Kandydaci na powyższe studia powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • filozofia,

 • historia,

 • historia muzyki,

 • historia sztuki,

 • informatyka,

 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Nowe media i kultura cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nowe media i kultura cyfrowa

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Nowe media i kultura cyfrowa to studia, które powstały jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata. Obecnie, w czasach informatyzacji, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie informatyczne. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę na temat współczesnej kultury, medioznawstwa oraz szeroko pojętych nauk informatycznych. Poza tym rozwiną umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nowe media i kultura cyfrowa zdobędą wszechstronną wiedzę kulturoznawczą i informatyczną. W czasie studiów dowiedzą się więcej na temat nowych mediów, technologii cyfrowych i mediów społecznościowych. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się projektowania gier komputerowych oraz analizy i krytyki sztuki nowych mediów. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać projektami informatycznymi oraz stosować w praktyce narzędzia i programy komputerowe. Osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną także zdolności z obszaru marketingu cyfrowego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku nowe media i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek nowe media i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Przedmioty:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku nowe media i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek nowe media i kultura cyfrowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Absolwenci kierunku nowe media i kultura cyfrowa, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom znajdą ciekawą i rozwijającą pracę zawodową. Uzyskane wykształcenie otworzy im drzwi do pracy w mediach, agencjach reklamowych u marketingowych oraz firmach PR. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, takimi jak muzea, galerie sztuki, czy domy kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nowe media i kultura cyfrowa:

 • media

 • redakcje czasopism

 • agencje reklamowe

 • agencje marketingowe

 • firmy PR

 • muzea

 • galerie

 • domy kultury.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Komentarze (0)