NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Dodaj do ulubionych

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Nowe media i kultura cyfrowa to studia, które realizują program o tematyce oscylującej wokół nauk humanistycznych, społecznych i kulturoznawczych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii i teorii mediów, sztuki nowych mediów oraz reklamy. Ponadto nauczą się zarządzania projektami, projektowania gier komputerowych oraz posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach PR, studiach produkujących gry video oraz gry komputerowe oraz w różnego typu mediach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Nowe media i kultura cyfrowa to studia skierowane do absolwentów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę informatyczną oraz kulturoznawczą. Kandydaci na powyższe studia powinni zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • filozofia,

 • historia,

 • historia muzyki,

 • historia sztuki,

 • informatyka,

 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Nowe media i kultura cyfrowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku nowe media i kultura cyfrowa

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Nowe media i kultura cyfrowa to studia, które powstały jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata. Obecnie, w czasach informatyzacji, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie informatyczne. Studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę na temat współczesnej kultury, medioznawstwa oraz szeroko pojętych nauk informatycznych. Poza tym rozwiną umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku nowe media i kultura cyfrowa zdobędą wszechstronną wiedzę kulturoznawczą i informatyczną. W czasie studiów dowiedzą się więcej na temat nowych mediów, technologii cyfrowych i mediów społecznościowych. Jednak przede wszystkim skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych.

W ramach kształcenia nauczą się projektowania gier komputerowych oraz analizy i krytyki sztuki nowych mediów. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać projektami informatycznymi oraz stosować w praktyce narzędzia i programy komputerowe. Osoby, które aplikują na powyższe studia rozwiną także zdolności z obszaru marketingu cyfrowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Studia na kierunku nowe media i kultura cyfrowa będą trwały trzy lata (studia I stopnia)

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA?

Absolwenci kierunku nowe media i kultura cyfrowa, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom znajdą ciekawą i rozwijającą pracę zawodową. Uzyskane wykształcenie otworzy im drzwi do pracy w mediach, agencjach reklamowych u marketingowych oraz firmach PR. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, takimi jak muzea, galerie sztuki, czy domy kultury.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nowe media i kultura cyfrowa:

 • media

 • redakcje czasopism

 • agencje reklamowe

 • agencje marketingowe

 • firmy PR

 • muzea

 • galerie

 • domy kultury.

Zobacz inne kierunki Dziennikarstwo i informacja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Komentarze (0)