Okcydentalistyka

Okcydentalistyka

Okcydentalistyka

17.03.2022

Okcydentalistyka – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku okcydentalistyka w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku okcydentalistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Narodziny i kształtowanie się cywilizacji Zachodu
 • Rekonfiguracje Zachodu
 • Oblicza modernizacji Zachodu
 • Remodernizacje Zachodu
 • Dzieje i kultura Zachodu
 • Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie
 • Analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych
 • Elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki
 • Praktykowanie humanistyki 

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Okcydentalistyka, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat historii, rozwoju myśli i kultury zachodniej. Studenci zapoznają się z obszarami filozofii, stosunków społecznych, gospodarki, religii, czy kultury popularnej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: recepcja i analiza dzieł sztuki, rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku, europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu, narodziny i kształtowanie się racjonalności, dzieje i kultura Zachodu, analiza interakcji kulturowych, analiza zjawisk społecznych i gospodarczych, analiza wytworów kultury popularnej, rekonfiguracje Zachodu. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Okcydentalistyki na UŁ znajdą zatrudnienie w roli animatora kultury, dziennikarza, krytyka sztuki, polityka. 

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Okcydentalistyki mówi:

„Kultura Zachodu to dla nas rzecz powszednia, normalna, ale wciąż nie do końca odkryta i pozostawiająca wiele znaków zapytania. Dlatego warto się w nią zagłębić. Studia na Uniwersytecie Łódzkim dają taką możliwość.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

OKCYDENTALISTYKA - ważne informacje

Okcydentalistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Okcydentalistykę na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kultury duchowej i materialnej Zachodu,
 • głównych procesów kulturowych i społecznych modyfikujących współczesne oblicze cywilizacji Zachodu,
 • analizy, interpretacji i reinterpretacji wytworów kultury Zachodu,
 • związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia człowieka: kultury, polityki oraz ekonomii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Okcydentalistyka:

Absolwent kierunku Okcydentalistyka na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • animator kultury,
 • dziennikarz,
 • krytyk sztuki,
 • polityk.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku okcydentalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)