Okcydentalistyka studia - kierunek studiów

Sceptycy raz na jakiś czas głoszą jej rychły upadek, entuzjaści podkreślają, że to właśnie ona stanowi fundament naszego sposobu myślenia o świecie, ale każdy, bez względu na intencje, w opisywaniu cywilizacji Zachodu posługuje się hasłami, w pewnym odcięciu od próby zrozumienia jej istoty. Spojrzenie na Zachód jak na kulturowo-cywilizacyjny monolit wymaga wyjścia poza łatwe skojarzenia i zastanowienia się nad przeszłością tej części Europy, do której chcemy przykładać zestaw definiujących cech. Czym jest więc Zachód i gdzie przebiegają jego granice? Wokół jakich tradycji można rozpisać cywilizację zachodnią i jakie zmiany w jej specyfice zaszły na przestrzeni wieków? Czy w dzisiejszych czasach filary ideologiczne „dawnego” Zachodu, takie jak chrześcijaństwo, filozofia klasyczna czy oświeceniowa, wciąż brzmią aktualnie i organizują zbiorowe doświadczenie cywilizacyjne, czy zostały zastąpione innymi, bardziej współczesnymi koncepcjami i jeśli tak, to jakimi? Kim jest dziś człowiek zachodniej Europy, jakimi kieruje się wartościami, jak i czy w ogóle definiuje siebie w kontekście pokolenia lub wspólnoty społecznej?

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli interesują Cię przemiany zachodzące we współczesnym świecie i potrafisz je trafnie definiować, zależy Ci na zdobyciu wykształcenia humanistycznego, które nie zamknie Cię w przestrzeni jednej dziedziny i pozwoli orientować się w historii, kulturze, obyczajach i gospodarce Europy Zachodniej, enigmatyczne nazwy kierunków nie są w stanie zbić Cię z tropu – przeciwnie, zawsze wybierasz te ścieżki, które pozwalają zdobyć niesztampową wiedzę o świecie, powinieneś rozważyć studia na kierunku okcydentalistyka.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej zrozumieć współczesne dylematy definicyjne związane z cywilizacją zachodnią, sięgniesz daleko w przeszłość kontynentu: przyjrzysz się czasom antycznym i średniowiecznym oraz temu, jakimi wpływami zapisały się one w aktualnej rzeczywistości. Przekonasz się, że tradycje klasyczne można reinterpretować, odkrywać na nowo i dostrzegać w nich wciąż żywe, niewyczerpane źródła współczesnych tendencji kulturowych czy społecznych. Prześledzisz ewolucję pojęcia racjonalności oraz tego, co pozostaje w opozycji do rozumu, dotykając istoty nowożytnej myśli filozoficznej, nauczysz się analizować i interpretować teksty filozoficzne. Staniesz się częścią najbardziej aktualnych dociekań filozoficznych tworzących definicję rzeczywistości in statu nascendi, formułowaną w „tu i teraz” i prognozującą dalszy rozwój Zachodu na polu kulturalnym, społecznym i historycznym. Przyjrzysz się największym kryzysom nowoczesności, prześledzisz skutki wielkich rewolucji technologicznych, nauczysz się gromadzić i interpretować informacje, korzystać z narzędzi argumentacji i perswazji oraz analizować dzieła sztuki współczesnej. Przede wszystkim jednak będziesz w stanie spojrzeć całościowo na nowoczesność, rozumieć specyfikę dzisiejszych czasów i prognozować ich rozwój.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku okcydentalistyka? Jako interdyscyplinarny specjalista rozumiejący fenomen cywilizacji zachodniej znajdziesz zatrudnienie wszędzie tam, gdzie będziesz mógł wykazać się umiejętnością krytycznej oceny oraz merytoryczną wiedzą na temat kultury, sztuki, obyczajowości i historii Zachodu. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki. Jeśli nie brakuje Ci charyzmy i chcesz mieć wpływ na dookolną rzeczywistość, możesz spróbować swoich sił jako polityk, związać swoją karierę zawodową z organizacjami pozarządowymi i fundacjami lub zostać animatorem kultury.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek okcydentalistyka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, historia, WOS, matematyka oraz dwa przedmioty do wyboru spośród: historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OKCYDENTALISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując okcydentalistykę?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfice europejskiego antyku i średniowiecza oraz współczesnych wpływów klasycznych w kulturze, sztuce i zjawiskach społecznych
 • reinterpretowania zjawisk kształtujących tradycję i kulturę Zachodu na przestrzeni wieków
 • definiowania i interpretowania fundamentów współczesnej myśli filozoficznej (opozycja: racjonalność – irracjonalność)
 • analizy i interpretacji tekstów filozoficznych
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • historii cywilizacji, orientacji w filozoficznym, kulturowym i obyczajowym „tu i teraz” oraz prognozowania jej dalszego rozwoju każdej z tych dziedzin w ujęciu cywilizacyjnym
 • skutecznej argumentacji i perswazji
 • podstaw dyplomacji
 • analizy i interpretacji dzieł sztuki współczesnej
 • przyczyn i skutków największych kryzysów nowoczesności
 • skutków największych rewolucji technologicznych wpływających na kierunek rozwoju cywilizacji zachodniej
 • znaczenia Polski w kontekście rozwoju cywilizacji zachodniej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OKCYDENTALISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OKCYDENTALISTYKA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku okcydentalistyka?

Absolwent kierunku okcydentalistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • krytyk sztuki
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • polityk
 • pracownik agencji reklamowych i marketingowych
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OKCYDENTALISTYKA

Komentarze (0)