Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna

17.03.2022

Polityka społeczna – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku polityka społeczna w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku polityka społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo − podstawowe pojęcia
 • psychologia społeczna
 • podstawy zarządzania
 • socjologia
 • statystyka i jej zastosowanie
 • teoria polityki
 • wprowadzenie do polityki społecznej
 • ekonomia
 • logika
 • demografia
 • podstawy psychologii
 • ustrój polityczny III RP

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi 111 kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Polityka społeczna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, etyki, logiki, zarządzania i prawa. Studenci uczą się o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, a także poznają zadania instytucji sfery społecznej. Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim to znajomość przemian demograficznych, procesów ludnościowych zachodzących w kraju, rozpoznawanie zjawisk życia społecznego.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: psychologia społeczna, podstawy zarządzania, socjologia, statystyka i jej zastosowanie, teoria polityki, metody i techniki badań społecznych, ochrona własności intelektualnej, zarys myśli polityczno-społecznej, doktryny polityki społecznej, polityka rynku pracy, polityka społeczna wobec rodziny, prawo socjalne. A co po studiach? Absolwenci Polityki społecznej na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych, instytucjach państwowych, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Łodzi, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Angelika, studentka Polityki społecznej mówi:

„Polityka społeczna to kierunek przygotowujący do uporządkowywania życia społecznego, które charakteryzuje się lekkim nieporządkiem. To bardzo ciekawe studia, bo traktują o nas. Jeśli chcecie studiować Politykę społeczną, to tylko na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

POLITYKA SPOŁECZNA - ważne informacje

Polityka społeczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy struktur i procesów społecznych,
 • organizowania badań społecznych oraz interpretacji wyników,
 • analizy danych demograficznych,
 • analizy zachowań uczestników rynku pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach międzynarodowych,
 • instytucjach państwowych,
 • instytucjach samorządowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)