Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Innowacje w rozwoju biznesu
 • Język obcy w biznesie
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • Źródła finansowania innowacji
 • Kreowanie zachowań przedsiębiorczych
 • Biznes plan
 • Eko-innowacje

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, prowadzonego na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studenci uczą się praktycznego analizowania i diagnozowania potencjału rozwojowego i innowacyjnego firmy, a także korzystania ze środków unijnych.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: innowacje w rozwoju biznesu, język obcy w biznesie, zarządzanie projektami innowacyjnymi, źródła finansowania innowacji, kreowanie zachowań przedsiębiorczych, biznes plan, eko-innowacje. Dzięki prowadzonym zajęciom, studenci otrzymują podstawową wiedzę o instytucjach otoczenia biznesu mających wpływ na zakładanie i innowacyjny rozwój  firmy, na temat zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji, czy też o zasadach tworzenia i rozwoju organizacji. A co po studiach? Absolwenci Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami na UŁ znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw konsultingu, menedżerów innowacji, specjalistów do spraw pozyskiwania funduszy, animatorów gospodarczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Seweryn, student Przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim, na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami poszerzyło mój pogląd na zarządzanie, co jest podstawą dla kogoś, kto marzy o własnej działalności gospodarczej. Poza tym, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, więc studenci mają możliwość porównać teorię z praktyką i uczyć się od najlepszych.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI - ważne informacje

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między poszczególnymi podsystemami zarządzania i ich związkiem z osobą przedsiębiorcy i kapitałem wiedzy organizacji,
 • reguł i zasad tworzenia i rozwoju organizacji,
 • instrumentów wsparcia kreowania i rozwoju organizacji,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • analizowania i diagnozowania zjawisk ekonomicznych,
 • analizowania zjawisk gospodarczych w zakresie tworzenia nowych przedsięwzięć.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami:

Absolwent kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach transferu technologii,
 • w parkach technologicznych,
 • w instytucjach otoczenia biznesu,
 • w inkubatorach przedsiębiorczości,
 • jako specjalista do spraw konsultingu,
 • jako menedżer innowacji,
 • jako specjalista do spraw pozyskiwania funduszy,
 • jako animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)