Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia - kierunek studiów

Nadążać za innowacjami i tworzyć swój produkt/usługę w oparciu o maksimum aktualnie dostępnych możliwości – tak powinna brzmieć domena współczesnych przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy chcą mieć pełną świadomość rynku i konkurencji oraz zbudować rozpoznawalną i nowoczesną markę. W szybko zmieniającym się świecie nie wystarczy jedynie pomysł, pracowitość lub solidna, praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia własnej działalności, by planować dla siebie długie biznesowe dystanse. Definicja słowa „przedsiębiorczy” zmieniła się bowiem wraz z potrzebami klientów, wymaganiami rynku i trendami, które kształtują nową twarz biznesu – wykorzystującego nowe technologie, odpowiedzialnego społecznie, mającego w perspektywie troskę o dobro środowiska i otwartego na współpracę międzynarodową.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś samodzielny, aktywny i energiczny, masz w głowie nadmiar pomysłów na własny biznes, ale potrzebujesz fundamentów teoretycznych i usystematyzowania wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej, potrafisz myśleć analitycznie i zależy Ci na zdobyciu umiejętności związanych z diagnozowaniem i planowaniem potencjału rozwojowego firmy, widzisz dla siebie miejsce na rynku, ale nie wiesz jak zacząć lub chciałbyś zostać doradcą małych i średnich firm, które znajdują się na początku swojej biznesowej drogi, studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami mogą się okazać tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Te nowoczesne i bliskie rzeczywistości studia pozwolą Ci stworzyć własną definicję przedsiębiorczości, związaną z Twoimi projektami i planami biznesowymi. Fundamentem Twoich przyszłych umiejętności staną się podstawy trzech ważnych dla biznesmena dziedzin: zarządzania, ekonomii i marketingu. Oprócz tego, co również ważne dla Twojej przyszłej kariery, przyjrzysz się dokładnie poszczególnym etapom praktycznego prowadzenia działalności biznesowej. Dowiesz się, jakie narzędzia informatyczne mogą wesprzeć zarządzanie biznesem, czym są umiejętności profesjonalne, jakie jest ich znaczenie i jak inwestować w ich rozwój oraz jak zarządzać procesami operacyjnymi. Poznasz podstawy finansów i rachunkowości, prawa cywilnego i handlowego oraz zarządzania projektami. Zgłębisz relacje między przedsięwzięciami biznesowymi a społeczeństwem i ekologią, zdobędziesz narzędzia matematyczne i statystyczne przydatne w biznesie oraz kompetencje komunikacyjne, uwzględniające znajomość biznesowego języka angielskiego.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami? Po ich ukończeniu będziesz przygotowany do prowadzenia własnej dzialalności gospodarczej od strony merytorycznej, praktycznej i interpersonaolnej. Zyskasz świadomość współczesnych trendów i kierunków rozwoju biznesu, która pozwoli Ci na pracę w charakterze indywidualnego doradcy lub tutora biznesu. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli marketingowca, menadżera innowacji czy animatora rozwoju technologicznego czy regionalnego. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami bardzo często decydują się również na karierę specjalisty do spraw konsultingu lub pozyskiwania funduszy unijnych., pracują w parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości i instytucjach transferu technologii.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny, przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, przedmiot niewymagany do wyboru: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw nowoczesnego zarządzania, ekonomii i marketingu
 • poszczególnym etapom prowadzenia działalności biznesowej
 • narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie biznesem
 • transferu technologii
 • rozumienia znaczenia umiejętności profesjonalnych dla biznesu i metod ich rozwoju
 • zarządzania procesami operacyjnymi
 • podstaw finansów i rachunkowości
 • podstaw prawa cywilnego i handlowego
 • zarządzania projektami
 • społecznych aspektów zarządzania
 • relacji między biznesem a ochroną środowiska
 • podstaw matematyki i statystyki oraz ich wykorzystania w biznesie
 • kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem znajomości biznesowego języka angielskiego

Jak wyglądają studia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzania innowacjami?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek przedsiębiorczość i zarządzania innowacjami należy do studiów ekonomicznych, dlatego też studenci, którzy na niego aplikują otrzymają wszechstronne wykształcenie właśnie z tego obszaru tematycznego.

Powyższy kierunek jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, Natomiast na studiach zaocznych realizowane są weekendowe zjazdy.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oscyluje wokół nauk ekonomicznych, społecznych czy nauk zarządzaniu, dzięki czemu studenci mogą rozwijać się na kilku polach jednocześnie. Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat polskiej i międzynarodowej gospodarki oraz poszczególnych rynków finansowych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat dziedziny, jaką są finanse i rachunkowość oraz ich zastosowania w codziennej pracy zawodowej. W siatce zajęć znajdzie się także wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi:

 • innowacje w rozwoju biznesu
 • eko-innowacje
 • źródła finansowania innowacji
 • kreowanie zachowań przedsiębiorczych

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii i pokrewnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim, nauczysz się analizy i oceny zjawisk gospodarczych i ekonomicznych oraz ich wpływu na rozwój biznesu.

Ponadto, nauczysz się tworzenia raportów finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co więcej, zyskasz kompetencje z obszaru zarządzania projektami, finansami oraz zasobami ludzkimi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami można realizować jedynie na pierwszym stopniu kształcenia. W praktyce oznacza to, że na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami?

Absolwent kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny przedsiebiorca prowadzący własną działalność gospodarczą
 • indywidualny doradca biznesowy lub tutor biznesu
 • specjalista do spraw marketingu
 • menadżer innowacji
 • animator rozwoju technologicznego i regionalnego
 • specjalista do spraw konsultingu
 • specjalista do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
 • parkach technologicznych
 • inkubatorach przedsiębiorczości
 • instytucjach transferu technologii

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Komentarze (0)