Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

02.06.2022

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 50
 • studia stacjonarne II stopnia: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe studia kulturowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Statystyka i demografia
 • Socjologia
 • Filozofia
 • Ekonomia
 • Współczesne systemy polityczne

 

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach zainteresowani nauką znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającej poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i światowej gospodarki. Studenci nabywają umiejętności analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, a także uczą się komunikować, negocjować i przekonywać.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? W programie nauczania znajdują się takie zagadnienia jak: historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe studia kulturowe, statystyka i demografia, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowa polityka społeczna. Ponadto, każda specjalność realizuje własne, indywidualne zagadnienia.

Wśród nich wymienić można: badania rynków międzynarodowych, negocjacje handlowe na rynkach międzynarodowe, cywilizacyjne szlaki Azji, dyplomacja amerykańska w XXI w., terroryzm i zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, dziedzictwo kulturowe Europy, przestępczość  zorganizowana w stosunkach międzynarodowych. A co po studiach? Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach samorządowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, mediach.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Artur, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„W kierunku kształcenia takim jak Stosunki międzynarodowe bardzo ważna jest aktualność i zwracanie uwagi na obecne problemy oraz wskazywanie na konsekwencje panującej sytuacji. Właśnie tak wyglądają studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dają one nie tylko solidne wykształcenie, ale uczą samodzielnie myśleć i analizować rozgrywające się procesy.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Łódź

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • kształtowania się układu sił międzynarodowych,
 • planowania działań przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • zasad pozyskiwania funduszy europejskich,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • mechanizmów ochrony praw człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych,
 • instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • państwowych, prywatnych i międzynarodowych podmiotach gospodarczych,
 • mediach,
 • sferze public relations i komunikacji marketingowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)