Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Stosunki międzynarodowe studia Łódź | woj. Łódzkie

Współczesne czasy rozwijającej się globalizacji, transportu oraz światowej turystyki wymagają zatrudnienia ludzi kompetentnych do nawiązywania biznesowych kontaktów z przedstawicielami innych kultur i obszarów językowych. Stąd szerokie zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Jednak umiejętność odnalezienia się w obcych obszarach geograficznych jest obecnie szczególnie ważna nie tylko ze względów zawodowych – Stosunki międzynarodowe pozwolą nam odnaleźć się lepiej w multikulturalizmie wielu państw świata, w tym także Polski. Przyszli studenci z oczywistych względów chcieliby wkroczyć na taką drogę edukacji, która wykształci ich w pożądany przez przyszłych pracodawców sposób. W związku z tym szerokie zainteresowanie studiami na kierunku Stosunki międzynarodowe chyba już nikogo nie dziwi. Rok rocznie liczba kandydatów na ten kierunek znacznie przewyższa liczbę miejsc zaoferowanych przez władze poszczególnych uczelni.

 

Program studiów i gdzie studiować

Podobnie jest z łódzkimi uczelniami – obecnie studia ekonomiczne w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe można podjąć aż w trzech różnych miejscach, jednak w każdym z nich nauka może okazać się wymagająca. Dlatego należy podejść na poważnie zarówno do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jak i zdawać sobie sprawę z trudności, jakie mogą pojawiać się w trakcie samych studiów. Stosunki międzynarodowe w Łodzi to modny, interdyscyplinarny kierunek studiów, który krąg swoich zainteresowań zatacza wokół nauk prawnych, ekonomicznych, matematycznych (ze szczególnym uwzględnieniem statystyki), lingwistyki, zarządzania, a nawet ekonomii. Jak sam widzisz, spektrum jest dosyć szerokie, ale jednocześnie wprost proporcjonalne do późniejszych możliwości zawodowych.

 

Dla kogo ten kierunek

Od zawsze lubiłeś kontakt z ludźmi? Praca w grupie sprawia ci ogromną przyjemność? Twoje zdolności negocjacyjne i umiejętność przekonywania do swoich racji pozwoliły ci zwyciężyć nie jeden spór? Chciałbyś poznawać nowe kultury i ludzi z różnych części globu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z tych pytań, to studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy mieć na uwadze, że chętnych na jedno miejsce może być dużo, a więc odpowiednie przygotowanie się do matury z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przedmiotami, które mają największe znaczenie w przypadku aplikacji na Stosunki międzynarodowe w Łodzi są: wybrany język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia oraz matematyka.

Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć odpowiednich informacji ze strony wybranego instytutu tuż przed aplikacją na Stosunku międzynarodowe w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ŁODZI

Harmonogram rekrutacji

Każda osoba, która bierze udział w kwalifikacjach na studia, chciałaby mieć pewność, że żaden formalny aspekt rekrutacji nie został przez nią zaniedbany. W spokojnym przebrnięciu przez ten burzliwy okres pomoże dokładne zapoznanie się z harmonogramem. Każda uczelnia ma swój wewnętrzny harmonogram i obejmuje on rozpoczęcie rejestracji na studia, zakończenie rekrutacji, czy czas składania podstawowych dokumentów. Warto, byś zapoznał się z nim odpowiednio wcześnie i odwiedził internetowe strony rekrutacyjne wybranych przez siebie uczelni.

Już na przełomie kwietnia oraz maja odbywa się rekrutacja na studia. Maturzyści mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki, nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych punktów. O tym, kto dostał się na studia, kandydaci dowiadują się na ogół w połowie lipca. To również czas składania dokumentów.

Studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe cieszą się od wielu lat niegasnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Nie każda osoba zatem ma szansę dostać się na wymarzone studia podczas pierwszego etapu rekrutacji. W harmonogramach uczelni uwzględnione są także dodatkowe etapy rekrutacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne

Gdy dostaniesz się już na studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe, pamiętaj, że do dziekanatu uczelni będziesz musiał dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Jeżeli nie zrobisz tego terminowo, zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Jeżeli planujesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe, musisz się liczyć z uiszczeniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł i mogą obejmować jeden lub pulę kierunków. Ważne jest to, byś taką opłatę wykonał odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data uiszczenia tej opłaty. Opłatę rekrutacyjną możesz zrobić za pośrednictwem poczty polskiej lub przy pomocy przelewu oraz płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia w Łodzi na kierunku stosunki międzynarodowe mają interdyscyplinarny profil kształcenia. Oznacza to, że od przyszłych studentów wymaga się, by zaprezentowali rozległą wiedzę z różnych dziedzin już na poziomie rekrutacji. Pośród przedmiotów, które będziesz zdawać na maturze, mogą się zatem znaleźć: WOS, historia, geografia, matematyka, czy wybrane języki obce nowożytne. Pamiętaj, by swoje przygotowania do matury zacząć odpowiednio wcześnie i część z wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni. Informacje na jego temat znajdziesz na internetowych stronach rekrutacyjnych wybranych przez siebie uczelni. Zapoznaj się z nim odpowiednio wcześnie, by w przyszłości uniknąć rozczarowań. To, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych na studia, zależy od tego, czy przedmioty, które zdawali na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się bowiem ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Osoby, które uwielbiają nadprogramowo poszerzać swoją wiedzę i nie boją się intelektualnych wyzwań, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w renomowanych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach tematycznych. Mogą sobie na to pozwolić wyłącznie najbardziej ambitni uczniowie szkół średnich, ponieważ ich wiedza powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Warto rozważ tę propozycję, ponieważ nagroda jest bardzo cenna – to znalezienie się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Jeżeli w kręgu twoich marzeń znajdują się studia na kierunku stosunki międzynarodowe, to rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe  w Łodzi?

Każdy przyszły student powinien zdawać sobie sprawę z programu edukacyjnego, jaki będzie na niego czekał już w październiku. Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi można podjąć  na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych. W zależności od wybranej uczelni, program studiów może się różnić, jednak wiedza i umiejętności, w które zostanie uposażony absolwent każdej z nich, będą takie same.

 

Program studiów

Jako, że program studiów jest interdyscyplinarny, w trakcie nauki spotkasz się z przedmiotami z zakresu takich nauk, jak prawo, ekonomia, geografia, czy językoznawstwo. Natomiast szczegółowe treści kierunkowe będą zależały tylko i wyłącznie od decyzji, jaką podejmiesz w trakcie studiów podczas wyboru specjalności. Studia w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe uposażą cię w gruntowną wiedzę matematyczną, ze szczególnym naciskiem na statystykę, która umożliwi ci dokonywanie poprawnych interpretacji danych istotnych z punktu widzenia światowej gospodarki.

Nauka na tym kierunku to nie tylko teoria – bez dobrze ugruntowanych umiejętności praktycznych nikt nie mógłby zostać dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych, opartych w dużej mierze na pracy w grupach, poznasz najlepsze techniki negocjacyjne, dzięki czemu będziesz w stanie przekonać do swojej racji największych oportunistów, a w skrajnych przypadkach osiągnąć kompromis.

 

Czego się nauczysz

Ponadto poznasz tajniki i narzędzia niezbędne do analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej oraz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Znacznie poszerzysz posiadane umiejętności lingwistyczne o specjalistyczne słownictwo z zakresu problematyki międzynarodowej.

Uzyskana w trakcie studiów wiedza i umiejętności uczynią z ciebie cennego pracownika zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku pracy. Ponadto mogą okazać się cenne w perspektywie codziennego, zwyczajnego życia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

stosunki międzynarodowe studia Łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Czas trwania danego kierunku studiów zazwyczaj jest stały i niezmienny, bez względu na to, jaką uczelnię wybierzemy. Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować w ramach studiów licencjackich, trwających sześć semestrów, a więc trzy lata.

Naukę można kontynuować na magisterskich studiach drugiego stopnia, które trwają cztery semestry (dwa lata). Podsumowując – jeśli aspirujemy do uzyskania tytułu magistranta stosunków międzynarodowych, przed nami pięcioletnia droga, na początku której należy przejść przez studia licencjackie.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Jak w przypadku decyzji o aplikacji na jakiekolwiek studia, tak i na Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy zawczasu zorientować się, jakiej uczelni jesteśmy gotowi powierzyć pieczę nad naszą edukacją oraz jakie przedmioty są istotne z punktu widzenia komisji rekrutacyjnej, aby móc odpowiednio wcześnie przygotować się do ich zdawania na egzaminie maturalnym.

Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W związku z tym, że dwie ostatnie uczelnie są niepubliczne, podjęcie edukacji właśnie na nich będzie wiązało się z koniecznością systematycznego uiszczania odpowiedniej sumy pieniędzy w ramach opłaty semestralnej.

Na uczelniach niepublicznych najczęściej o przyjęciu na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe decyduje kolejność zgłoszeń, a nie jak w przypadku uczelni publicznych – oceny z przedmiotów wiodących na egzaminie dojrzałości.

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy (do wyboru język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski),
 • historia,
 • WOS,
 • geografia i matematyka.

W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, należy przygotować się do wzięcia udziału w konkursie dyplomów.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby wkrótce znaleźć się na liście przyjętych na studia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w ramach rejestracji elektronicznej na wybraną uczelnię w ŁodziKiedy proces ten powiedzie się i ujrzymy swoje nazwisko na liście przyjętych, możemy śmiało przejść do kompletowania niezbędnych dokumentów. Na większości uczelni wymagane są: kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wydrukowany ze strony i wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

studia w Łodzi stosunki międzynarodowe

 

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Interdyscyplinarność, popularność oraz zapotrzebowanie na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, zapewnią ci gwarancję zdobycia upragnionej pracy w zawodzie. Zakładając oczywiście, że twoim największym pragnieniem jest codzienny kontakt z przedstawicielami innych krajów i obszarów kulturowych – to bowiem jest główną drogą, jaką można iść po ukończeniu tego kierunku.

Jako absolwent jednego z popularnych kierunków studiów w Łodzi, będziesz miał możliwość podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach zajmujących się dowolną gałęzią przemysłu, stale współpracujących z klientem zagranicznym. Zdobyte w trakcie studiów tak zwane obeznanie w zasadach komunikacyjnych i w zakresie zachowań, panujących w innych krajach świata, pozwoli ci z powodzeniem zdobywać sympatię innych i pozyskiwać grono zwolenników firmy, dla której będziesz pracować.

Szeroka wiedza z obszaru nauk statystycznych oraz umiejętność logicznego myślenia dadzą ci gwarancję sukcesu w zawodzie analityka, zajmującego się przewidywaniem różnorakich tendencji na rynku międzynarodowym przy okazji współpracy z firmami współpracującymi z zagranicą, czy własnej działalności gospodarczej, którą również będziesz mógł założyć.

Jeśli nie nuży cię praca biurowa i chciałbyś taką wykonywać w przyszłości, będziesz mógł spróbować swojego szczęścia w pracy związanej z  administracją państwową i samorządową. Ponadto szeroko otworzy się przed tobą możliwość zasilenia grona pracowników wszelakich organizacji i instytucji międzynarodowych, często o zabarwieniu politycznym, więc jeśli od zawsze chciałeś robić coś związanego z działalnością władz państwowych, będzie to idealna opcja.

Jak sam widzisz, spektrum możliwości zawodowych, po ukończeniu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, jest dosyć szerokie, w związku z czym każdy absolwent powinien być w stanie dobrze dopasować przyszłą pracę do siebie i tym samym uniknąć przedwczesnego wypalenia zawodowego.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Przed ostatecznym wyborem studiów, warto zapoznać się z opiniami ludzi, mającymi bezpośrednią styczność z danym kierunkiem.

 

Piotr, student trzeciego roku Stosunków międzynarodowych, mówi:

„Uważam, że nie ma lepszej drogi niż studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi dla prawdziwych miłośników międzykulturowości i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Cieszę się ze swojego wyboru i z czystym sumieniem mogę polecić go innym.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)