Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Stosunki międzynarodowe - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

stosunki międzynarodowe

Odkryj stosunki międzynarodowe w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Stosunki międzynarodowe studia Łódź | woj. Łódzkie

Współczesne czasy rozwijającej się globalizacji, transportu oraz światowej turystyki wymagają zatrudnienia ludzi kompetentnych do nawiązywania biznesowych kontaktów z przedstawicielami innych kultur i obszarów językowych. Stąd szerokie zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Jednak umiejętność odnalezienia się w obcych obszarach geograficznych jest obecnie szczególnie ważna nie tylko ze względów zawodowych – Stosunki międzynarodowe pozwolą nam odnaleźć się lepiej w multikulturalizmie wielu państw świata, w tym także Polski. Przyszli studenci z oczywistych względów chcieliby wkroczyć na taką drogę edukacji, która wykształci ich w pożądany przez przyszłych pracodawców sposób. W związku z tym szerokie zainteresowanie studiami na kierunku Stosunki międzynarodowe chyba już nikogo nie dziwi. Rok rocznie liczba kandydatów na ten kierunek znacznie przewyższa liczbę miejsc zaoferowanych przez władze poszczególnych uczelni.

 

Program studiów i gdzie studiować

Podobnie jest z łódzkimi uczelniami – obecnie studia ekonomiczne w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe można podjąć aż w trzech różnych miejscach, jednak w każdym z nich nauka może okazać się wymagająca. Dlatego należy podejść na poważnie zarówno do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jak i zdawać sobie sprawę z trudności, jakie mogą pojawiać się w trakcie samych studiów. Stosunki międzynarodowe w Łodzi to modny, interdyscyplinarny kierunek studiów, który krąg swoich zainteresowań zatacza wokół nauk prawnych, ekonomicznych, matematycznych (ze szczególnym uwzględnieniem statystyki), lingwistyki, zarządzania, a nawet ekonomii. Jak sam widzisz, spektrum jest dosyć szerokie, ale jednocześnie wprost proporcjonalne do późniejszych możliwości zawodowych.

 

Dla kogo ten kierunek

Od zawsze lubiłeś kontakt z ludźmi? Praca w grupie sprawia ci ogromną przyjemność? Twoje zdolności negocjacyjne i umiejętność przekonywania do swoich racji pozwoliły ci zwyciężyć nie jeden spór? Chciałbyś poznawać nowe kultury i ludzi z różnych części globu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno z tych pytań, to studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

W przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy mieć na uwadze, że chętnych na jedno miejsce może być dużo, a więc odpowiednie przygotowanie się do matury z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Przedmiotami, które mają największe znaczenie w przypadku aplikacji na Stosunki międzynarodowe w Łodzi są: wybrany język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia oraz matematyka.

Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulegać zmianie, dlatego warto zasięgnąć odpowiednich informacji ze strony wybranego instytutu tuż przed aplikacją na Stosunku międzynarodowe w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ŁODZI

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe  w Łodzi?

Każdy przyszły student powinien zdawać sobie sprawę z programu edukacyjnego, jaki będzie na niego czekał już w październiku. Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi można podjąć  na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych. W zależności od wybranej uczelni, program studiów może się różnić, jednak wiedza i umiejętności, w które zostanie uposażony absolwent każdej z nich, będą takie same.

 

Program studiów

Jako, że program studiów jest interdyscyplinarny, w trakcie nauki spotkasz się z przedmiotami z zakresu takich nauk, jak prawo, ekonomia, geografia, czy językoznawstwo. Natomiast szczegółowe treści kierunkowe będą zależały tylko i wyłącznie od decyzji, jaką podejmiesz w trakcie studiów podczas wyboru specjalności. Studia w Łodzi na kierunku Stosunki międzynarodowe uposażą cię w gruntowną wiedzę matematyczną, ze szczególnym naciskiem na statystykę, która umożliwi ci dokonywanie poprawnych interpretacji danych istotnych z punktu widzenia światowej gospodarki.

Nauka na tym kierunku to nie tylko teoria – bez dobrze ugruntowanych umiejętności praktycznych nikt nie mógłby zostać dobrym pracownikiem współczesnego rynku pracy. Podczas zajęć warsztatowych, opartych w dużej mierze na pracy w grupach, poznasz najlepsze techniki negocjacyjne, dzięki czemu będziesz w stanie przekonać do swojej racji największych oportunistów, a w skrajnych przypadkach osiągnąć kompromis.

 

Czego się nauczysz

Ponadto poznasz tajniki i narzędzia niezbędne do analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej oraz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Znacznie poszerzysz posiadane umiejętności lingwistyczne o specjalistyczne słownictwo z zakresu problematyki międzynarodowej.

Uzyskana w trakcie studiów wiedza i umiejętności uczynią z ciebie cennego pracownika zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku pracy. Ponadto mogą okazać się cenne w perspektywie codziennego, zwyczajnego życia.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

stosunki międzynarodowe studia Łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Czas trwania danego kierunku studiów zazwyczaj jest stały i niezmienny, bez względu na to, jaką uczelnię wybierzemy. Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować w ramach studiów licencjackich, trwających sześć semestrów, a więc trzy lata.

Naukę można kontynuować na magisterskich studiach drugiego stopnia, które trwają cztery semestry (dwa lata). Podsumowując – jeśli aspirujemy do uzyskania tytułu magistranta stosunków międzynarodowych, przed nami pięcioletnia droga, na początku której należy przejść przez studia licencjackie.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Jak w przypadku decyzji o aplikacji na jakiekolwiek studia, tak i na Stosunku międzynarodowe w Łodzi, należy zawczasu zorientować się, jakiej uczelni jesteśmy gotowi powierzyć pieczę nad naszą edukacją oraz jakie przedmioty są istotne z punktu widzenia komisji rekrutacyjnej, aby móc odpowiednio wcześnie przygotować się do ich zdawania na egzaminie maturalnym.

Stosunki międzynarodowe w Łodzi można studiować na Uniwersytecie Łódzkim, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. W związku z tym, że dwie ostatnie uczelnie są niepubliczne, podjęcie edukacji właśnie na nich będzie wiązało się z koniecznością systematycznego uiszczania odpowiedniej sumy pieniędzy w ramach opłaty semestralnej.

Na uczelniach niepublicznych najczęściej o przyjęciu na studia na kierunku Stosunki międzynarodowe decyduje kolejność zgłoszeń, a nie jak w przypadku uczelni publicznych – oceny z przedmiotów wiodących na egzaminie dojrzałości.

W procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • język obcy (do wyboru język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski),
  • historia,
  • WOS,
  • geografia i matematyka.

W przypadku kandydatury na studia drugiego stopnia, należy przygotować się do wzięcia udziału w konkursie dyplomów.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby wkrótce znaleźć się na liście przyjętych na studia na kierunku Stosunku międzynarodowe w Łodzi, jest wypełnienie formularza aplikacyjnego w ramach rejestracji elektronicznej na wybraną uczelnię w ŁodziKiedy proces ten powiedzie się i ujrzymy swoje nazwisko na liście przyjętych, możemy śmiało przejść do kompletowania niezbędnych dokumentów. Na większości uczelni wymagane są: kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz wydrukowany ze strony i wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

studia w Łodzi stosunki międzynarodowe

 

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Interdyscyplinarność, popularność oraz zapotrzebowanie na absolwentów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi, zapewnią ci gwarancję zdobycia upragnionej pracy w zawodzie. Zakładając oczywiście, że twoim największym pragnieniem jest codzienny kontakt z przedstawicielami innych krajów i obszarów kulturowych – to bowiem jest główną drogą, jaką można iść po ukończeniu tego kierunku.

Jako absolwent jednego z popularnych kierunków studiów w Łodzi, będziesz miał możliwość podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach zajmujących się dowolną gałęzią przemysłu, stale współpracujących z klientem zagranicznym. Zdobyte w trakcie studiów tak zwane obeznanie w zasadach komunikacyjnych i w zakresie zachowań, panujących w innych krajach świata, pozwoli ci z powodzeniem zdobywać sympatię innych i pozyskiwać grono zwolenników firmy, dla której będziesz pracować.

Szeroka wiedza z obszaru nauk statystycznych oraz umiejętność logicznego myślenia dadzą ci gwarancję sukcesu w zawodzie analityka, zajmującego się przewidywaniem różnorakich tendencji na rynku międzynarodowym przy okazji współpracy z firmami współpracującymi z zagranicą, czy własnej działalności gospodarczej, którą również będziesz mógł założyć.

Jeśli nie nuży cię praca biurowa i chciałbyś taką wykonywać w przyszłości, będziesz mógł spróbować swojego szczęścia w pracy związanej z  administracją państwową i samorządową. Ponadto szeroko otworzy się przed tobą możliwość zasilenia grona pracowników wszelakich organizacji i instytucji międzynarodowych, często o zabarwieniu politycznym, więc jeśli od zawsze chciałeś robić coś związanego z działalnością władz państwowych, będzie to idealna opcja.

Jak sam widzisz, spektrum możliwości zawodowych, po ukończeniu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe, jest dosyć szerokie, w związku z czym każdy absolwent powinien być w stanie dobrze dopasować przyszłą pracę do siebie i tym samym uniknąć przedwczesnego wypalenia zawodowego.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi?

Przed ostatecznym wyborem studiów, warto zapoznać się z opiniami ludzi, mającymi bezpośrednią styczność z danym kierunkiem.

 

Piotr, student trzeciego roku Stosunków międzynarodowych, mówi:

„Uważam, że nie ma lepszej drogi niż studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Łodzi dla prawdziwych miłośników międzykulturowości i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Cieszę się ze swojego wyboru i z czystym sumieniem mogę polecić go innym.”

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ŁODZI

 



#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)