Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

07.03.2023

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Fotopgrafia w turystyce
 • Krajoznawstwo
 • Turystyka na obszarach chronionych
 • Podstawy kartografii i topografii
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Podstawy statystyki
 • Środowisko geograficzne Polski
 • Podstawy geografii regionalnej
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy hotelarstwa

 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Kształcenie zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim to także umiejętności badawcze, analityczne i organizacji oraz zarządzania przestrzenią turystyczną i rekreacyjną.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: podstawy kartografii i topografii, geografia turystyczna świata, produkt turystyczny, ekonomika turystyki i rekreacji, globalne problemy turystyki i rekreacji, marketing terytorialny i zarządzanie przestrzenią, geografia społeczno-ekonomiczna Polski, turystyka na obszarach chronionych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji mogą wykorzystać w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną, administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Zosia, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„W studiach na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej podobają mi się zajęcia terenowe, które są, po prostu, najfajniejszą częścią nauki. Poza tym, kierunek, który studiuję jest bardzo przyjemny, gdyż dotyczy, między innymi, sposobów spędzania wolnego czasu. To, po prostu, bardzo przyjemne studia.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku turystyka i rekreacja prowadzone są przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 88 w Łodzi.

Kontakt:

tel. (042) 665 59 10

www.geo.uni.lodz.pl

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Łódź

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko,
 • organizowania turystyki i rekreacji w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwami i instytucjami,
 • identyfikowania uwarunkowań rozwoju turystyki,
 • analizy procesów dokonujących się w obszarze rekreacji,
 • organizowania ruchu turystycznego,
 • klasyfikowania i charakteryzowania obiektów i usług hotelarskich,
 • analizy procesów kształtujących środowisko.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach informacji turystycznej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)