Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

17.03.2022

Wojskoznawstwo – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wojskoznawstwo w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku wojskoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do badań wojskoznawczych
 • Seminarium licencjackie
 • Sztuka wojenna
 • Bronioznawstwo
 • Ekonomika i logistyka wojny
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Wojna w ideologiach i doktrynach politycznych
 • Architektura obronna
 • Bezpieczeństwo informacji

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „W” znajduje się Wojskoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Studenci zapoznają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, sylwetkami wybitnych wodzów, a także rodzajami broni. Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to także wychowanie patriotyczne i wiedza na temat dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia sztuki wojennej poprzez epoki historyczne, bronioznawstwo, ekonomika i logistyka wojny, prawo wojenne czasów najnowszych, architektura obronna, bezpieczeństwo informacji, bronie główne wojsk lądowych, siły morskie, lotnictwo wojskowe, psychologia pola walki, zarządzanie kryzysowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Wojskoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego, służbach mundurowych, placówkach administracji państwowej, muzeach, wydawnictwach wojskowych, instytucjach kulturalnych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Robert, student Wojskoznawstwa mówi:

„ Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim to prawdziwa atrakcja dla członków grup rekonstrukcyjnych, albo po prostu zafascynowanych wojskiem i jego historią. To miejsce, w którym możemy rozwijać swoje pasje i pogłębiać wiedzę. To coś więcej niż studia. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

WOJSKOZNAWSTWO - ważne informacje

Wosjkoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki prowadzenia wojen,
 • współczesnych struktur bezpieczeństwa narodowego,
 • organizacji sił zbrojnych i służb specjalnych,
 • ekonomiki i logistyki wojny,
 • strategii i taktyki wojennej,
 • psychologii pola walki,
 • dziejów wojskowości w regionie łódzkim,
 • systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • ratownictwa medycznego,
 • zarządzania kryzysowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Wojskoznawstwo:

Absolwent kierunku Wojskoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
 • służbach mundurowych,
 • administracji państwowej i terytorialnej,
 • mediach,
 • wydawnictwach wojskowych,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • muzeach,
 • instytucjach kulturalnych,
 • obsłudze turystyki militarnej,
 • dyplomacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, drugi język obcy, etyka, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)