Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Studia na kierunku wojskoznawstwo możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojskoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wojskoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Wojskoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Wojskoznawstwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Wojskoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku wojskoznawstwo
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku wojskoznawstwo rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | wojskoznawstwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku wojskoznawstwo możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | wojskoznawstwo - uczelnie >

Współczesne studia z wojskoznawcze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku wojskoznawstwo: człowiek a wojna, wojny i siły zbrojne w europie środkowo-wschodniej w xx wieku, ochrona informacji, promocja wojska i jego tradycji.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku wojskoznawstwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku wojskoznawstwo:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Wojskoznawstwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując wojskoznawstwo

Program studiów i przedmioty

Kierunek ten wyposaży studenta w podstawową wiedzę o dziejach wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym oraz w wymiarze historycznym i współczesnym. Oprócz tego studentowi zostanie przekazana wiedza dotycząca organizacji, funkcjonowania i zadań jakie stawiane są przed służbami bezpieczeństwa w Polsce, takimi jak policja.

Jako owy student, możesz spodziewać się znalezienia w swojej siatce zajęć takich przedmiotów jak średniowieczna sztuka wojenna, religia a wojna w średniowieczu, prawo międzynarodowe a wojna, kartografia wojskowa, wstęp do badań nad wojną i wojskowością, barwa i broń w średniowieczu, rosyjski imperializm na przełomie XX i XXI wieku, międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 r., doktryny wojenne XIX-XXI wieku, sztuka wojenna XIX w., historiografia wojskowa, współczesna sztuka wojenna czy źródła do historii wojen i wojskowości w XXI w.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem współczesnym
 • dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych
 • roli wojska w życu społecznym
 • polityki zagranicznej
 • dziejów wojen i wojskowości

Jak wyglądają studia na kierunku wojskoznawstwo?

Czym jest wojna - nie trzeba nikomu tłumaczyć. Wszystkim jest doskonale wiadome, że pojedynki, bitwy i wielkie wojny lądowe, morskie, powietrzne mają swoje miejsce w historii ludzkości od zarania dziejów, od początków społecznej organizacji człowieka - poczynając od plemiennych bitew, przechodząc płynnie przez wojny ciągnące się latami, aż do współczesnych wojen atomowych i informacyjnych, co pozwala wysnuć wniosek, że zasięg wojny rozszerza się wraz z rozwojem technologicznym.

Prowadzeniem wojen zajmowali się i zajmują specjalnie do tego wyszkolone kadry wojskowe. Historia zna i upamiętnia sylwetki wielkich dowódców, generałów i nadzywczajnych strategów, ludzi, którzy odwracając bieg wojny, odwrócili bieg świata.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek wojskoznawstwo jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku Wojskoznawstwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie bezpośrednio związany z naukami wojskowymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku wojskoznawstwo zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, historycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Ponadto dowiedzą się więcej na temat dawnej i współczesnej sztuki wojennej, a także dyscypliny jaką jest bronioznawstwo. Program nauczania zakłada realizacje wielu interesujących przedmiotów z tego obszaru tematycznego. Oto wybrane z nich:

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bronie główne wojsk lądowych
 • Siły morskie
 • Lotnictwo wojskowe

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek wojskoznawstwo zdobędą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W toku studiów, nauczą się dokonywać analizy wybranych źródeł historycznych i kartograficznych dotyczących wojen i wojskowości.

Ponadto poznają regulacje prawa międzynarodowego z zakresu wojskowości i nauczą się ich zastosowania w praktyce. Równie ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych czy przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Teraz przyszli studenci, którzy są zainteresowani tematyką taktyk i strategii wojskowych, dyplomacji, wojskowych pojazdów, operacji antyterrorystycznych oraz wielu innych tego typu, mają możliwość zgłębiania owej wiedzy oraz zdobycia stopnia naukowego, aby nazywać się specjalistami w tej dziedzinie.

Jeżeli zatem jesteś jedną z tych osób - powinieneś poważnie rozważyć studia na kierunku wojskoznawstwo.

 

5. Gdzie studiować Wojskoznawstwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wojskoznawstwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Wojskoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku wojskoznawstwo będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wojskoznawstwo

Absolwent kierunku telekomunikacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • służbach mundurowych (policja, straż graniczna)
 • szkolnictwie
 • obronie narodowej
 • Wojsku Polskim
 • muzea
 • archiwa państwowe

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Wojskoznawstwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Wojskoznawstwo studia I stopnia

Wojskoznawstwo studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wojskoznawstwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Wojskoznawstwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)