Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • przedsiębiorczość
 • podstawy finansów
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • statystyka opisowa
 • elementy ekonometrii
 • finanse publiczne
 • finanse przedsiębiorstw

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje kształcenie nakierowane na nowoczesne formy biznesu. Wśród proponowanych kierunków kształcenia znajdują się Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to nabycie, pod okiem cenionych specjalistów, niezbędnych umiejętności, takich jak: analizowanie zjawisk gospodarczych i ekonomicznych, prowadzenie inwestycji, czy stosowanie prawa finansowego w praktyce. W procesie tworzenia programu nauczania czynny udział brała Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz szereg specjalistów, dzięki czemu jest on przystosowany do obecnie panujących wymagań rynku pracy. Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to połączenie przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalnościowych, a większość realizowanych zajęć to konwersatoria, laboratoria i ćwiczenia.

W bogatym programie nauczania na kierunku Finanse i rachunkowość w WSH znajdują się następujące przedmioty: przedsiębiorczość, podstawy finansów, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka opisowa, elementy ekonometrii, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, doradztwo i poradnictwo finansowe. A co po studiach? Absolwenci Finansów i rachunkowości znajdą zatrudnienie w biurach maklerskich, departamentach planowania i budżetowania, biurach rachunkowych, biurach doradztwa podatkowego, towarzystwach ubezpieczeniowych.

Okres rekrutacji na studia, to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań. Aby nie pogubić się w ich natłoku, warto zapytać o jedno: Jakie ma Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu opinie? Monika, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu to bardzo aktywnie spędzony czas. Człowiek po prostu wie, że studiuje. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, od których bardzo wiele można się nauczyć.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Absolwent Finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych,
 • księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • zasad funkcjonowania instytucji kształtujących gospodarkę finansami,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych,
 • wyceniania pozycji sprawozdawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurze maklerskim,
 • departamencie planowania i budżetowania,
 • biurze rachunkowym,
 • biurze doradztwa podatkowego,
 • towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)