Administracja publiczna

Administracja publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Administracja publiczna – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja publiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • język urzędowy w administracji
 • publiczne prawo bankowe
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • prawo międzynarodowe publiczne

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Administrację publiczną, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej, jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych, czy też eksperckich w obszarze administracji i instytucji publicznych. Studenci zdobywają wiedzę na temat organów władzy centralnej, samorządu terytorialnego, podmiotów występujących w obrocie prawnym.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: język urzędowy w administracji, publiczne prawo bankowe, finanse jednostek samorządu terytorialnego, prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo międzynarodowe publiczne. A co po studiach? Absolwenci Administracji publicznej na UMCS znajdą zatrudnienie w administracji samorządowej, administracji rządowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Marta, studentka Administracji publicznej mówi:

„Studia na UMCS to prestiż, powód do dumy, ale także wysiłek związany z obowiązkowością, nauką, poważnym podejściem do rozwijania umiejętności. To świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w Polsce.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ważne informacje

Administracja publiczna studia Lublin

Administracja publiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację publiczną:

Absolwent kierunku Administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad ustroju konstytucyjnego państwa,
 • kompetencji poszczególnych organów konstytucyjnych,
 • funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego,
 • analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej,
 • prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja publiczna:

Absolwent kierunku Administracja publiczna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji samorządowej,
 • administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja publiczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki administracji w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach 

Komentarze (0)