Mechatronika

Mechatronika

Politechnika Łódzka - kierunki studiów

Mechatronika – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Inżynieria materiałowa
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Grafika inżynierska i dokumentacja techniczna
 • Informatyka
 • Monitoring innowacji i komercjalizacja wyników
 • Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy
 • Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej
 • Matematyka
 • Fizyka 

 

Politechnika Łódzka kształci studentów na czterdziestu pięciu kierunkach. Jednym z nich jest Mechatronika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem jest pozyskanie wiedzy z takich dyscyplin jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka oraz sterowanie. Mechatronika na Politechnice Łódzkiej to także możliwość wyboru bloków obieralnych, rozwijających konkretne obszary wiedzy. Na drugim stopniu, na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki studenci znajdą: systemy sztucznej inteligencji w mechatronice, systemy mikroprocesorowe i innowacje w mechatronice.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: mechanika techniczna, metrologia, nauka o materiałach, elektrotechnika i elektronika, języki programowania, modelowanie i optymalizacja, teoria sterowania. A co po studiach? Absolwenci Mechatroniki na PŁ znajdą zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym, centrach badawczo- produkcyjnych.

 

Opinie

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Krzysiek, student Mechatroniki mówi:

„Do studiowania na Politechnice Łódzkiej przekonała mnie jej bogata historia, olbrzymi wkład w rozwój nauki i prestiż. Bardzo fajnie jest być częścią tak znanej i ważnej uczelni.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

Mechatronika studia Łódź

Mechatronika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Mechatroniki na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i implementacji układów sterowania, automatyki i robotyki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • projektowania i analizowania elektrycznych układów napędowych,
 • projektowania systemów informatycznych czasu rzeczywistego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym,
 • centrach projektowych,
 • zakładach produkcyjnych z obszaru High-Tech,
 • przemysłowych placówkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Niejeden maturzysta zastanawia się nad tym, jak dostać się na wymarzone studia? Wbrew pozorom, nie wymaga to skomplikowanego działania, a nawet wychodzenia z domu. Chcąc studiować Mechatronikę na Politechnice Łódzkiej należy założyć indywidualny profil w internetowym systemie rekrutacyjnym, który służy do wykonania wszystkich ruchów przybliżających do osiągnięcia założonego celu. Wypełniamy formularz osobowy, dokonujemy obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej, wprowadzamy uzyskane na maturze wyniki i już – następnie czekamy na informację o zakwalifikowaniu na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każda osoba zakwalifikowana na studia zobowiązana jest do złożenia pakietu dokumentów. Co warto podkreślić, bez nich nie zostaniemy przyjęci w poczet nowych studentów. Jak dowiedzieć się o jakie dokumenty chodzi i gdzie należy je złożyć? Wystarczy tylko zalogować się na nasz indywidualny profil w systemie rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Należy pamiętać, że opłaty rekrutacyjne nie mają nic wspólnego z opłatami za studia. Takie opłaty obowiązują wszystkich kandydatów, niezależnie od wybranego kierunku i trybu studiowania. To w pewnym sensie opłata za to, że przystępujemy do postępowania kwalifikacyjnego i ubiegamy się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nietrudno odgadnąć, że w procesie rekrutacyjnym na Mechatronikę najważniejszym przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Oprócz tego przedmiotu, należy jeszcze jak najlepiej poradzić sobie z językiem obcym, a także pochwalić się dobrym wynikiem z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru: fizyki lub chemii.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie olimpiady i konkursy wiedzy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Mechatronikę?

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PŁ 

Komentarze (0)