Mechatronika - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Mechatronika studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Mechatronika w Łodzi to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

Studia na kierunku mechatronika w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika obejmują naukę takich dziedziny jak elektrotechnika, informatyka oraz mechanika. Studenci zaznajamiają się z pełnym procesem powstawania maszyn i robotów, od fazy ich projektowania po programowanie. Dzięki temu absolwenci mechatroniki wiedzą jak poprawnie konstruować specjalistyczne urządzenia, maszyny czy pojazdy oraz potrafią pisać programy i aplikacje niezbędne do ich obsługi.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym, lotnicznym czy w firmach produkujących urządzenia medyczne. Absolwenci posiadają też wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

W Łodzi mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Łodzi >
 

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Łodzi?

Mechatronika bez wątpienia należy do jednych z najpopularniejszych kierunków studiów w Łodzi. To jednak nie zniechęca najzdolniejszych do ich podjęcia – w końcu przyszłość zawodowa po tym kierunku wygląda niemal bajecznie.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, fizyka, chemia.

Dlatego warto bardzo poważnie przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii i języka obcego, bo możesz być pewien, że chętni aspirujący do podjęcia studiów na Mechatronice podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko, osiągając bardzo wysokie wyniki. Jednego możesz być pewien – owoce swojej ciężkiej pracy na tych studiach zbierzesz szybciej, niż może ci się zdawać.

 

Mechatronika Politechnika Łódzka - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są dwa przedmioty obowiązkowe, które stanowią matematyka oraz język obcy, a także maksymalnie dwa przedmioty dodatkowe, do których należą fizyka lub informatyka. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Łodzi

Opis kierunku

Studenci mechatroniki zdobędą wiedzę na temat elektroniki, elektrotechniki, mechaniki oraz informatyki. Rozwiną także szereg umiejętności praktycznych i nauczą się projektowania i wdrażania systemów mechatronicznych. Co więcej, dowiedzą się w jaki sposób przygotować dokumentacje techniczną oraz programować elementy sterujące pracą układów mechatronicznych.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą pracę w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemyśle motoryzacyjnym oraz w biurach konstrukcyjnych. Dobrym rozwiązaniem będzie także zatrudnienie w przemyśle włókienniczym, firmach produkujących sprzęt AGD, placówkach serwisujących układy mechatroniczne i napędy elektryczne.
 

Program studiów i przedmioty

Zajęcia praktyczne, prowadzone w formie warsztatów, są doskonale uzupełniane wiedzą teoretyczną, pozwalającą na lepsze zrozumienie przedstawianych zagadnień. Współpraca łódzkich uczelni z różnymi przedsiębiorstwami z branży umożliwia studentom na wyjazdy do miejsc pracy ich starszych kolegów, absolwentów studiów na kierunku Mechatronika w Łodzi, co daje im wstępne przygotowanie zawodowe. Student kierunku Mechatronika w Łodzi stanie przed koniecznością rozszerzenia posiadanych już umiejętności matematycznych o całkiem nowe, specjalistyczne zagadnienia, będące podstawą rozwoju dalszych kompetencji.

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Mechatronika pozwala studentom poznać dogłębnie zagadnienia, które związane są np. z elektroniką, elektrotechniką, mechaniką oraz informatyką. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku studiów szczególnie zachęcić może osoby, które interesują się m.in.: sztuczną inteligencją, inżynierią komputerową oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów mechatronicznych. W trakcie zajęć studenci poznają np. nowoczesne techniki przetwarzania informacji czy wspomagania projektowania, a także trendy rozwojowe obecne we współczesnym środowisku technologicznym i przemysłowym.

Podstawy ekologii przemysłowej, innowacyjne rozwiązania mechatroniczne oraz technologiczny rozwój gospodarki przemysłowej to tylko część z zagadnień, które pojawiają się na mechatronice. Studenci tego kierunku studiów zdobywają także wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do przygotowywania dokumentacji technicznej urządzeń mechatronicznych, oceniania ograniczeń i wymagań maszyn i urządzeń, tworzenia modeli komputerowych i symulacji ich pracy, obsługi i programowania elementów sterujących pracą układów mechatronicznych czy proponowania metod i realizacji pomiarów w warunkach laboratoryjnych.

Absolwenci mechatroniki mogą szukać zatrudnienia m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, a także w przemyśle elektromaszynowym czy w środowisku produkującym sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia medyczne, aparaturę diagnostyczną itp. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są np. w laboratoriach badawczo-rozwojowych, biurach konstrukcyjnych czy w przemyśle motoryzacyjnym. Absolwenci tego kierunku studiów mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Gdzie studiować na kierunku Mechatronika w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Łódzka oferuje 105 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŁ.

Kierunek mechatronika - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia przewidywane jest utworzenie listy rankingowej, w ramach której kandydaci przyjmowani są do wybranych uczelni. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Łodzi:

  • Politechnika Łódzka: 105

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci studiów stacjonarnych nie muszą płacić za możliwość nauki. Studenci studiów niestacjonarnych lub studenci prywatnych szkół wyższych najczęściej muszą wnosić określone opłaty za szansę studiowania.

Mechatronikę w Łodzi studiować można tylko w ramach studiów stacjonarnych (bezpłatnych) w jednej uczelni publicznej – w Politechnice Łódzkiej.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy, w których publikowane są wyniki rekrutacji na studia, są różne dla poszczególnych uczelni. Kandydaci o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia są informowani poprzez system IRK lub ERK. W ten sposób mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Politechnika Łódzka: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Forma dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do danej uczelni może różnić się od form preferowanych przez inne szkoły wyższe. Zazwyczaj kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą dostarczyć zestaw dokumentów osobiście do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają zrobienie tego za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Niedługo po ogłoszeniu listy rankingowej oraz wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni, a spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

  • Politechnika Łódzka: od 18.07.2023 do 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Łodzi?

Zastanawiasz się, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Mechatronika w Łodzi?

 

Jakub, absolwent tego kierunku mówi:

„Studia na pewno nie należą do łatwych. Prawdę mówiąc były największym wyzwaniem mojego życia, a ich ukończenie wymagało ode mnie wielu długich godzin poświęconych na rozwiązywaniu zadań z matematyki. Miałem chwilę, w których chciałem się poddać, jednak na szczęście tego nie zrobiłem. Mam bardzo dobrze płatną pracę i ogrom satysfakcji z tego, co robię.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Łódź studia i stopnia

Mechatronika Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Łódź studia stacjonarne

Mechatronika Łódź studia niestacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia