Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

18.03.2022

Technologia chemiczna – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku technologia chemiczna w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Fizyka
 • Technologie informatyczne 
 • Maszynoznawstwo, grafika inżynierska i normalizacja
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Sztuka studiowania
 • Prawa autorskie i patentowe
 • Matematyka I

 

Politechnika Łódzka to 61 kierunków kształcenia, zawartych w ofercie dydaktycznej. Wśród nich swoje miejsce ma Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest zaznajomienie z technologicznymi rozwiązaniami, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne, aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Studenci nabywają umiejętności posługiwania się wiedzą obejmującą całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych.   

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na kierunku Technologia chemiczna? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, inżynieria chemiczna, projektowanie struktur barwników, współczesne technologie chemiczne, ochrona środowiska w przemyśle chemicznym, inżynieria reaktorów chemicznych, modelowanie procesów technologicznych, kataliza organiczna w procesach technologicznych. A co po studiach? Absolwenci Technologii chemicznej na PŁ znajdą zatrudnienie w przemyśle, laboratoriach analitycznych, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania.

 

Opinie

Jakie ma Politechnika Łódzkie opinie? Marta, studentka Technologii chemicznych mówi:

„Przyjechałam na studia z Płocka, więc można powiedzieć, że przyciągnął mnie prestiż Politechniki Łódzkiej. Jestem teraz na studiach drugiego stopnia i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Jeśli miałabym ocenić swoje studia w skali szkolnej, to zdecydowanie wystawiłabym piątkę.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

Technologia chemiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych,
 • wykorzystywania praw przyrody w technice,
 • analizy strukturalnej związków organicznych,
 • stosowania technologii przyjaznych środowisku,
 • stosowania termodynamiki technicznej do modelowania procesów technologicznych,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych,
 • bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • promowania zrównoważonego rozwoju,
 • posługiwania się przepisami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle,
 • instytutach badawczych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • przedstawicielstwach firm zagranicznych,
 • sektorach administracji i zarządzania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie: 1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)