Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika - Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • metodologia badań pedagogicznych
 • psychologia ogólna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka profilaktyki uzależnień
 • elementy logopedii
 • socjologia rodziny i wychowania

 

Wszechnica Polska w Warszawie oferuje kandydatom na studia szeroką gamę różnorodnych kierunków kształcenia. Kandydaci na studiach, pod literą „P” odnajdą kierunek Pedagogika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Filologii i Pedagogiki. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem zagadnień pedagogicznych, historyczno- filozoficznych, socjologicznych i psychologicznych, stanowiących fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci poznają zasady posługiwania się warsztatem diagnostycznym, poprawnej komunikacji, a także przygotowują  się do kształtowania własnej ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, metodyka profilaktyki uzależnień, elementy logopedii, socjologia rodziny i wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki we Wszechnicy Polskiej znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, opiekuńczych placówkach oświatowych, internatach, centrach pomocy rodzinie, klubach seniora, instytucjach interwencyjnych, domach opieki paliatywnej.

Podejmowanie decyzji związanych z dalszą edukacją bywa niełatwe. Jak wybrać idealny kierunek i idealną uczelnię? Wśród zadawanych pytań, powinno pojawić się: Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Martyna, studentka Pedagogiki mówi:

„Pomaganie, wspieranie, a nawet wsłuchiwanie się w głosy innych, to duża sztuka i umiejętność, którą należy w sobie wypracować jak najlepiej. Dlatego wybrałam studia pedagogiczne we Wszechnicy Polskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • interpretowania zjawisk społecznych,
 • analizy współczesnych dylematów etycznych,
 • analizowania relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • centrach kształcenia ustawicznego,
 • opiekuńczych placówkach oświatowych,
 • internatach,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach interwencyjnych,
 • domach opieki paliatywnej,
 • klubach seniora,
 • ośrodkach animacji społeczno- kulturalnej,
 • domach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)