Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zdrowie publiczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych
 • gospodarka lekami
 • podstawy odnowy biologicznej
 • higiena ogólna i szpitalna
 • zarządzanie jakością
 • propedeutyka medycyny
 • zdrowie środowiskowe
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie kształci studentów od ponad dwudziestu lat. W szerokiej gamie oferowanych kierunków, kandydaci odnajdą Zdrowie publiczne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają zagadnienia systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, a także zaznajamiają się z tematyką zarządzania, ekonomii i ochrony środowiska. Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania to nauka rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia, a także propagowania, wdrażania, realizowania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: ekonomika zdrowia i ocena technologii medycznych, gospodarka lekami, podstawy odnowy biologicznej, higiena ogólna i szpitalna, zarządzanie jakością, propedeutyka medycyny, zdrowie środowiskowe, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, prawo ochrony zdrowia, baza danych medycznych. A co po studiach? Absolwenci Zdrowia publicznego w WSEiZ znajdą zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, klinikach prywatnych, ośrodkach odnowy biologicznej, salonach Spa, ośrodkach rekreacyjno- wypoczynkowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Angelika, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania to uczelnia, w której można spotkać ludzi pełnych pasji. Tutaj nauka wygląda inaczej. Żeby się o tym przekonać, trzeba po prostu pójść na studia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu ludzkiego,
 • zasad opracowywania, wdrażania i ewaluacji programów promocji zdrowia,
 • kształtowani postaw prozdrowotnych w różnych okresach rozwoju człowieka,
 • roli i funkcji ubezpieczeń społecznych,
 • zasad prawidłowego żywienia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • gabinetach lekarskich,
 • przychodniach,
 • placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej,
 • placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach rekreacyjno- wypoczynkowych,
 • instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi,
 • organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)