Fizyka

Fizyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Fizyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • metody opracowania wyników pomiarów
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • fizyka atomowa
 • kwantowa teoria pola
 • komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 • programowanie rozproszone i równoległe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Studenci nabywają umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń, oraz wykorzystywania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, metody opracowania wyników pomiarów, mechanika klasyczna i relatywistyczna, fizyka atomowa, kwantowa teoria pola, komputerowe modelowanie procesów fizycznych, programowanie rozproszone i równoległe. Absolwenci Fizyki na UMCS znajdą zatrudnienie jako pracownik naukowy wyższej uczelni, bądź instytucji badawczych, nauczyciel, specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne, czy też pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Artur, student Fizyki mówi:

„Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formalizmu matematycznego potrzebnego do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zasad budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • metod doświadczalnych,
 • zależności termodynamicznych,
 • analizy danych pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako nauczyciel,
 • jako specjalista,
 • w instytutach badawczych,
 • w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • w szpitalach,
 • w instytucjach związanych z medycyną, biologią i biotechnologią,
 • w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • w wyższych uczelniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Komentarze (0)