Fizyka

Fizyka

22.03.2024

Fizyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku fizyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Fizyka główne przedmioty:

 • analiza matematyczna
 • higiena i ergonomia pracy
 • algebra z geometrią
 • astronomia
 • geometryczne metody fizyki
 • metody opracowania wyników pomiarów
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • fizyka atomowa
 • kwantowa teoria pola
 • komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 • programowanie rozproszone i równoległe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Studenci nabywają umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń, oraz wykorzystywania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, metody opracowania wyników pomiarów, mechanika klasyczna i relatywistyczna, fizyka atomowa, kwantowa teoria pola, komputerowe modelowanie procesów fizycznych, programowanie rozproszone i równoległe. Absolwenci Fizyki na UMCS znajdą zatrudnienie jako pracownik naukowy wyższej uczelni, bądź instytucji badawczych, nauczyciel, specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne, czy też pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Artur, student Fizyki mówi:

„Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.”

 

Gdzie studiować fizykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie

Studia na kierunku fizyka prowadzone są przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowany przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Kontakt:

tel. (81) 537-5212

www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia Lublin

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formalizmu matematycznego potrzebnego do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zasad budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • metod doświadczalnych,
 • zależności termodynamicznych,
 • analizy danych pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako nauczyciel,
 • jako specjalista,
 • w instytutach badawczych,
 • w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • w szpitalach,
 • w instytucjach związanych z medycyną, biologią i biotechnologią,
 • w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • w wyższych uczelniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki, fizyki technicznej lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)