Chemia

Chemia

Chemia

18.03.2022

Chemia – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku chemia na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku chemia w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Fizyka
 • Technologie informatyczne
 • Maszynoznawstwo, grafika inżynierska i normalizacja
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Sztuka studiowania
 • Prawa autorskie i patentowe
 • Matematyka

 

Politechnika Łódzka to znaczący punkt edukacyjny na akademickiej mapie kraju, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Chemia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Najistotniejszym założeniem nauki jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartej na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Studenci poznają zasady otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania zespołami ludzkimi.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Chemia? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, materiały polimerowe, materiały funkcjonalne, inżynieria chemiczna, krystalografia, chemia teoretyczna. A co po studiach? Absolwenci Chemii na Politechnice Łódzkiej mogą pracować w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Politechnika Łódzkie opinie? Paulina, studentka Chemii mówi:

„Studiuję Chemię na Politechnice Łódzkiej na trzecim roku pierwszego stopnia i ani razu nie przyszło mi do głowy, aby zrezygnować czy zmienić kierunek. Chemia to moja pasja, a dzięki nastawieniu wykładowców mogę tę pasję rozwijać.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Łódź

Chemia studia

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Chemii na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych,
 • określania reaktywności związków organicznych i nieorganicznych,
 • posługiwania się metodyką chemiczną w opisie budowy polimerów,
 • postępowania z towarami zużytymi i odpadami,
 • prowadzenia prac laboratoryjnych,
 • obsługi aparatury.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • instytutach badawczych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie:1. oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych2. oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)