Prawo

Prawo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Prawo - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi 2021

Studia na kierunku prawo w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub niestacjonarnym wspomaganym e-learningowoSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika prawnicza, 
 • informatyka prawnicza, 
 • konstytucyjna ochrona praw i wolności, 
 • prawo urzędnicze, 
 • prawo spadkowe, 
 • postępowanie cywilne, 
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
 • stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych, 
 • propedeutyka kryminologii

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z obszaru dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, a także doktryny polityczno- prawne. Studenci biorą czynny udział w symulacjach prawdziwych rozpraw sądowych: karnych, cywilnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy, a także nabywają umiejętności praktycznych w trakcie unikatowych zajęć z zakresu spraw karnych, cywilnych, jak również rodzinnych i opiekuńczych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: logika prawnicza, informatyka prawnicza, konstytucyjna ochrona praw i wolności, prawo urzędnicze, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych, propedeutyka kryminologii. A co po studiach? Absolwenci Prawa w AHE mogą znaleźć zatrudnienie w sądach, prokuraturach, kancelariach, punktach doradztwa prawnego, urzędach skarbowych, administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Agnieszka, studentka Prawa mówi:

„Studiuję w AHE, bo tutaj czuję, że uczę się dla siebie. Nabywam umiejętności, rozwijam się, a wszystko po to, by samej poprowadzić swoją karierę zawodową.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PRAWO - ważne informacje

Prawo studia Łódź

Prawo studia

Prawo studia online

Prawo studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent Prawa w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk prawnych,
 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • procedur właściwych działaniu administracji publicznej,
 • zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych,
 • organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego,
 • systemów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • sądach,
 • prokuraturach,
 • kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych,
 • policji,
 • punktach doradztwa prawnego,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych,
 • urzędach skarbowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach oraz organach Unii Europejskiej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Łodzi

AHE kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)