Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Collegium Civitas w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Collegium Civitas w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • etyka w biznesie
 • makroekonomia i finanse publiczne
 • metody organizacji i zarządzania
 • nowe media i marketing interaktywny
 • rachunkowość finansowa
 • zachowania konsumenckie
 • zarządzanie i przedsiębiorczość
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

 

Collegium Civitas to istotny punkt na edukacyjnej mapie stolicy. W gronie oferowanych kierunków kształcenia kandydaci odnajdą Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Collegium Civitas zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zarządzanie w Collegium Civitas to przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etyka w biznesie, makroekonomia i finanse publiczne, metody organizacji i zarządzania, nowe media i marketing interaktywny, rachunkowość finansowa, zachowania konsumenckie, zarządzanie i przedsiębiorczość, zarządzanie kapitałem ludzkim. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w Collegium Civitas będą mogli wykorzystać w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, urzędach centralnych, organizacjach branżowych.

Wybraliśmy kierunek studiów- Zarządzanie. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Warszawie, to warto wiedzieć: Jakie ma Collegium Civitas opinie? Radek, student Zarządzania mówi:

„Dla mnie najważniejszą rzeczą na studiach jest możliwość zdobywania wiedzy od doświadczonych praktyków, specjalistów w danej dziedzinie. Taką możliwość mam w Collegium Civitas.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Collegium Civitas:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Civitas może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania,
 • analizy problemów zarządzania,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie,
 • zasad rekrutacji i doboru pracowników,
 • systemów wynagrodzeń i motywacji,
 • budowania wizerunku marki,
 • prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Civitas może znaleźć zatrudnienie w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • urzędach centralnych,
 • organizacjach branżowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Civitas w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia Zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i marketing- wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania i marketingu w Warszawie

Collegium Civitas kierunki

Jakie są kierunki zarządzania i marketingu w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)