Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

22.06.2022

Biotechnologia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 79
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia pracy doświadczalnej
 • biologia rozwoju roślin i zwierząt
 • fizyka i biofizyka
 • chemia fizyczna
 • genetyka
 • techniki laboratoryjne
 • biologia komórki
 • mikrobiologia przemysłowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Biotechnologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Studenci otrzymują wiedzę o organizmach roślinnych i zwierzęcych produkujących substancje biologiczne czynne, o metodach hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową oraz o metodach instrumentalnych i analitycznych przydatnych do analizy i oceny produktów końcowych bioprocesów. Biotechnologia na UMCS to także zasady bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: metodologia pracy doświadczalnej, biologia rozwoju roślin i zwierząt, fizyka i biofizyka, chemia fizyczna, genetyka, techniki laboratoryjne, biologia komórki, fizjologia roślin, mikrobiologia przemysłowa, immunologia, inżynieria procesów biotechnologicznych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Biotechnologii na UMCS mogą wykorzystać w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

 

Opinie

Po zdaniu matury, rzesza młodych ludzi zastanawia się, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację? Którą uczelnię wybrać? Jeśli planujemy studiować w Lublinie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Ania, studentka Biotechnologii mówi:

„Jeśli patronem szkoły wyższej jest Maria Skłodowska- Curie, to znaczy, że jest to znacząca i prestiżowa uczelnia. Nazwisko patronki zobowiązuje, a także motywuje do nauki.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Lublin

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym,
 • posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów infekcji bakteryjnych,
 • diagnostyki chorób genetycznych,
 • biologii nowotworów,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach biotechnologicznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • firmach doradczych i szkoleniowych,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie: średniej z ocen ze studiów na kierunkach biologia i biotechnologia – dla absolwentów biologii lub biotechnologii, średniej z ocen ze studiów oraz wyniku testu kompetencyjnego z biotechnologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów uczenia się dla biologii lub biotechnologii UMCS.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)