Biotechnologia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Biotechnologia

Odkryj kierunek Biotechnologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Biotechnologia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Biotechnologia w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | Biotechnologia Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku biotechnologia w Lublinie >

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

Kierunki studiów w Lublinie takie jak biotechnologia są coraz bardziej popularne wśród kierunków biologicznych i technicznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najczęściej należy zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny. Warto spróbować także swoich sił w olimpiadach i konkursach, ponieważ laureaci i finaliści zdobywają najwyższe wyniki, a tym samym plasują się na wysokich miejscach na listach przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia biologiczne na kierunku biotechnologia przede wszystkim możesz realizować w formie stacjonarnej. Tryb dzienny zapewnia komfortowe studiowanie, regularne spotkania i systematyczną naukę, a również wiele godzin praktyki zawodowej. Niektóre uczelnie w Lublinie oferują także możliwość odbycia studiów w formie niestacjonarnej. Zaoczny tryb jest idealny dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na edukację w tygodniu.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jerzy Bogdanienko wyjaśnia, że biotechnologia to interdyscyplinarna nauka, która obejmuje różne kierunki „technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych”. Studia biologiczne tego rodzaju wykorzystują organizmy żywe i układy biologiczne dla tworzenia produktów na skalę przemysłową. Przykładem wykorzystania tego typu wiedzy są jogurty, które produkuje się z użyciem bakterii, tworzących kwas mlekowy.

Kierunek biotechnologia w Lublinie jest niezwykle zajmujący, wymaga również gruntownego przygotowania i skupienia. Kandydaci na tego typu studia muszą być pasjonatami nauk ścisłych, ponieważ biologia, chemia czy fizyka stanowią podłoże tej dziedziny. Warto także postawić na kreatywność i nie bać się nowych wyzwań. Umysły otwarte są w stanie dokonać wielkich odkryć. Studia biologiczne w zakresie biotechnologii są bardzo intrygujące, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku biotechnologia możesz realizować na bardzo wielu uczelniach. Wśród nich są przede wszystkim Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tak renomowane uczelnie w Lublinie zapewniają gruntowne wykształcenie i wiele możliwości rozwoju, również w zakresie ciekawych specjalności kierunkowych.

Programy kształcenia oparte są na wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz: podstawy biotechnologii roślin, podstawy biotechnologii zwierząt, fizykochemię układów biologicznych, podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt, matematykę ze statystyką w biologii, inżynierię genetyczną i wiele innych. Studia biologiczne w Lublinie w zakresie biotechnologii możesz odbywać w języku polskim lub języku angielskim wykładowym.

 

4. Praca po studiach

Kierunek biotechnologia w Lublinie uważany jest za jeden z najbardziej przyszłościowych. Absolwenci studiów biologicznych w tej dziedzinie doskonale radzą sobie na rynku pracy. Pełnią takie funkcje jak biochemik, genetyk, mikrobiolog, biotechnolog, biolog, technik analityk, laborant, specjalista do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, specjalista do spraw zapewniania jakości i wiele innych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli rośli, zakładach gospodarki komunalnej, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, urzędach, które zajmują się ochroną zasobów przyrody, a także w firmach kosmetycznych, firmach biotechnologicznych czy firmach produkujących odczynniki diagnostyczne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia są niezwykle rozbudowane i obfitują w najważniejsze przedmioty, dla których bazą są biologia, chemia i fizyka.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria procesów biotechnologicznych,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • inżynieria i aparatura bioprocesowa,
 • systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii
 • kultury komórkowe i tkankowe roślin
 • i wiele innych.

 

Niektóre uczelnie w Lublinie przewidują także wiele ciekawych specjalności takich jak: biotechnologia eksperymentalna, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia zwierząt i inne. Oferty warto śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ propozycje profili kształcenia są zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Absolwenci kierunku biotechnologia w Lublinie zgłębiają szczegółową wiedzę odnoszącą się do organizmów roślinnych i zwierzęcych, które produkują substancje biologicznie czynne oraz zgłębiają metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową. Zdobywają gruntowne wykształcenie z dziedziny biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a także z zakresu ochrony zdrowia. Rozwijają umiejętności analityczne oraz nabywają zdolności do projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zapoznają się także z zasadami bezpiecznego postępowania z chemikaliami, aparaturą i materiałem biologicznym.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia na kierunku Biotechnologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek biotechnologia w Lublinie podzielony jest na studia inżynierskie, licencjackie i studia magisterskie. Dwa komplementarne cykle kształcenia pozwalają rozpocząć pracę zawodową już po ukończeniu pierwszego stopnia, który zapewnia szczegółową wiedzę z zakresu nauki przyrodniczo-technicznej, jaką jest biotechnologia. Studia pierwszego stopnia trwają około sześciu, siedmiu semestrów.

Biotechnologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Lublinie?

Absolwenci studiów inżynierskich w zakresie biotechnologii z powodzeniem znajdują zatrudnienie w jednostkach, które zajmują się projektowaniem procesów biotechnologicznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, firmach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, firmach doradczych i szkoleniowych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, firmach biotechnologicznych, placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, parkach naukowo-technologicznych, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, zakładach gospodarki komunalnej, jak również w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Absolwenci pracują jako mikrobiolodzy, biotechnolodzy, genetycy, biolodzy, laboranci, technicy analitycy, specjaliści do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, które wykorzystują procesy biotechnologiczne czy też specjaliści do spraw rejestracji leków. Działają również w zakresie ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach związanych z diagnostyką molekularną materiału roślinnego i mikrobiologicznego, instytucjach zajmujących się oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, ale i instytucjach zajmujących się nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, bioremediacją gruntów. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, dlatego przyszli kandydaci, którzy rozważają studia inżynierskie w zakresie biologii i nauk pokrewnych tak żywo interesują się kierunkiem biotechnologia w Lublinie.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje 79 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku biotechnologia uznawane są za jedne z najbardziej przyszłościowych, a co za tym idzie renomowanych kierunków ostatnich lat. Warto zgłębiać wiedzę w tym zakresie, jednak nie są to studia dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się bioróżnorodność świata żywego?
 • Czy jesteś osobą twórczą z otwartym umysłem, która potrafi myśleć perspektywicznie?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być dla Ciebie idealny. Pamiętaj jednak o dużej konkurencji. Ponieważ kandydatów na jedno miejsce jest wielu, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty często należy zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdziesz biologię, chemię, matematykę, fizykę, fizykę z astronomią, język obcy nowożytny. Dodatkowe punkty możesz zdobyć dzięki udziałowi w olimpiadzie czy konkursie. Finaliści i laureaci zdobywają najwyższe wyniki, a tym samym wysokie miejsca na listach przyjętych. Zastanów się nad udziałem na przykład w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej czy Olimpiadzie Biologicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie. Powodzenia!

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia biotechnologiczne w Lublinie to interdyscyplinarna nauka, która potrafi wykorzystywać procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Darek, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Wszyscy lubimy piwo, ale nie wszyscy wiemy, że produkcja piwa to jeden z najczęściej podawanych przykładów procesów biotechnologicznych. To, jak wykorzystujemy biologię na skalę przemysłową, jest niezwykłe. Chcę być tego częścią.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia i stopnia

Biotechnologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia