Grafika

Grafika

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Grafika - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku grafika na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia jednolite magisterskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria sztuki
 • historia sztuki
 • teoria i historia kultury
 • marketing i rynek sztuki
 • malarstwo
 • rysunek
 • fotografia

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Grafikę, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej, a także multimediów i animacji komputerowej. Studenci zagłębiają się w obszar rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii, a także poznają zasady rządzące rynkiem sztuki.

W programie nauczania na kierunku Grafika widnieją następujące przedmioty: teoria sztuki, historia sztuki, teoria i historia kultury, marketing i rynek sztuki, malarstwo, rysunek, fotografia. A co po studiach? Absolwenci Grafiki na UMCS znajdą zatrudnienie jako dyrektorzy kreatywni, projektanci grafiki użytkowej, graficy komputerowi, kuratorzy wystaw, animatorzy kultury, projektanci multimediów, promotorzy sztuk plastycznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Julia, studentka Grafiki mówi:

„Studia na Wydziale Artystycznym na UMCS to życie w pewnej enklawie. Każdy może skupić się na wyrażaniu siebie, swoich pomysłach, długich rozmowach o projektach i wizjach. To coś więcej niż studia, coś więcej niż nauka. Tutaj uczymy się także siebie i wyrażania swoich emocji. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Grafikę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęciami historii i teorii sztuki w interpretacji dzieła sztuki,
 • osadzania zjawisk artystycznych w szerokim kontekście kulturowym,
 • projektowania znaków graficznych, plakatów, ilustracji, stron internetowych, materiałów reklamowych,
 • prezentacji ekranowej i internetowej,
 • grafiki warsztatowej,
 • łączenia technik klasycznych z drukiem cyfrowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako dyrektor kreatywny,
 • jako projektant grafiki użytkowej,
 • jako projektant multimediów,
 • jako grafik komputerowy,
 • jako kurator wystaw,
 • jako animator kultury,
 • w agencjach reklamowych,
 • w wydawnictwach,
 • w pracowniach projektowych,
 • w mediach,
 • w galeriach i muzeach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:• rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),• malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku grafika lub innych kierunków plastycznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny dokumentacji artystycznej złożonej przez kandydata w formie elektronicznej. Dokumentacja artystyczna oceniana będzie wg skali ocen od 2,0 do 5,0.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia artystyczne wybrać

Studia na kierunku Grafika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia artystyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki artystyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Artystycznym UMCS

Komentarze (0)