Grafika - Lublin

Grafika - Lublin

Studia na kierunku grafika w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grafika stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Pokaż więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Informatyka - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: online

Specjalności na kierunku informatyka - studia online

Pokaż więcej

26.09.2023

Grafika studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Grafika w Lublinie to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Grafika - Lublin
Studia na kierunku grafika w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Grafika jest kierunkiem studiów opartym na przekazywaniu różnorodnych umiejętności praktycznych. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę dotyczącą tworzenia grafik w formatach 2D i 3D oraz uczą się obsługi profesjonalnych narzędzi graficznych. Oprócz aspektów praktycznych program nauczania przewiduje również naukę teorii, obejmującą historię sztuki oraz współczesne tendencje w dziedzinie grafiki. Studenci kierunku grafika mogą oczekiwać w swoim planie zajęć przedmiotów takich jak: psychologia twórczości, rysunek, malarstwo, rzeźba, projektowanie UI/UX czy podstawy grafiki warsztatowej.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w trakcie studiów, absolwenci kierunku grafika mogą odnaleźć się w różnych dziedzinach zawodowych, łącznie z branżą artystyczną i IT, a ich umiejętności są cenione w różnych sektorach rynku pracy. Absolwenci grafiki mogą starać się o zatrudnienie w agencjach graficznych, agencjach reklamowych, korporacjach oraz wydawnictwach. Współcześnie duże zainteresowanie usługami grafików wyrażają firmy zajmujące się projektowaniem stron internetowych oraz wytwórnie gier komputerowych. Ponadto, jako grafik, masz możliwość rozważenia założenia własnej działalności gospodarczej, skupionej na tworzeniu grafiki użytkowej i kreatywnych projektach.

 

Uczelnie
W Lublinie grafikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechnice Lubelskiej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z grafiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku grafiki w Lublinie: grafika projektowa, grafika warsztatowa, sztuka mediów cyfrowych... specjalności na grafice w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku grafika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku grafika w Lublinie>

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika w Lublinie?

Studia graficzne to jedne z najpopularniejszych studiów artystycznych ostatnich lat. Jest to spowodowane tym, że kandydaci mogą połączyć swoje zamiłowanie artystyczne z aspiracjami komputerowymi, tak opłacalnymi w dzisiejszych czasach. By aplikować na tego typu kierunek, musisz przejść egzaminy wstępne z rysunku i malarstwa, jednocześnie przedstawiając swoje portfolio. Warto także zadbać o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych.
 

Grafika Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku grafika w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2023/2024 muszą przystąpić do dwóch egzaminów praktycznych – z rysunku oraz z malarstwa. dowiedz się więcej

Rekrutacja na grafikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku grafika w Lublinie będzie oscylował wokół nauk artystycznych, technicznych oraz informatycznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat historii sztuki, historii fotografii, grafiki warsztatowej oraz nauk ogólnoplastycznych. Ponadto nauczą się podstaw rysunku, malarstwa i rzeźby, a także tworzenia grafiki komputerowej, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych.
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w biurach projektowych. Ponadto znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism oraz firmach informatycznych. Absolwenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów artystycznych w Lublinie potrafią obsługiwać graficzne programy komputerowe, takie jak ADOBE Photoshop czy Illustrator, co zdecydowanie ułatwia zdobycie pracy w agencjach reklamowych, wydawnictwach czy mediach. Studenci są przygotowywani do projektowania stron internetowych, multimediów czy animacji komputerowych.
Wielu absolwentów decyduje się na pracę w obszarze animacji kultury bądź zajmują się promocją sztuki. Twórcze myślenie i umiejętności manualne pozwalają na realizację zleconych projektów w zakresie sztuki współczesnej, działań wydawniczo-projektowych czy filmowo-fotograficznych.  Jeśli masz predyspozycje artystyczne, warto rozważyć studia na kierunku grafika, której towarzyszy także rozwój zdolności komputerowych czy programistycznych.
 
Program studów i przedmioty
Programy kształcenia obfitują w zajęcia artystyczne z zakresu fotografii, malarstwa, rzeźby, rysunku czy grafiki.
W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:
  • teorię i historię kultury,
  • grafikę warsztatową, 
  • multimedialną kreację artystyczną,
  • grafikę projektową,
  • historię grafiki
  • wypukłodruk
  • i wiele innych. 
Kierunki studiów w Lublinie takie jak grafika mają w swojej ofercie bardzo wiele specjalizacji, takich jak na przykład sztuka mediów cyfrowych, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, grafika projektowa, jednak nie wszystkie ośrodki akademickie planują uruchomienie profili kierunkowych. Otworzenie danej specjalizacji zależy od zainteresowań czy też zapotrzebowania studentów, dlatego aktualne listy warto śledzić na stronach uczelni w Lublinie.
Absolwenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i rozwijają umiejętności z zakresu technik grafiki artystycznej, potrafią obsługiwać graficzne programy komputerowe takie jak Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw czy Adobe Illustrator. Uczą się także typografii i liternictwa, projektują strony internetowe, multimedia i animacje komputerowe.  Pogłębiają również kompetencje w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby czy fotografii oraz kształcą się w zakresie historii, sztuki, filozofii, estetyki, a nawet marketingu i rynku sztuki. Zapewnia to szereg możliwości rozwoju i pracy zawodowej.
 

Ogólne cele kształcenia

Grafika to kierunek, który pozwala studentom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in.: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki czy filozofii. Przyszli graficy nabywają umiejętności warsztatowe i artystyczne z grafiki oraz pokrewnych dziedzin, dzięki czemu mogą oni podejmować twórczość własną lub współpracę z innymi artystami. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowaniu graficznym.

Studia na grafice poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in. technologii multimedialnych, rysunku czy malarstwa. Grafika pozwala studentom rozwinąć np. plastyczną wyobraźnię oraz kreatywne myślenie, niezbędne do tworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych projektów graficznych. Nowoczesny charakter tego kierunku umożliwia poznanie m.in. narzędzi oraz technik projektowania dwu- oraz trójwymiarowego.

Absolwenci grafiki przygotowani są m.in. do prowadzenia działalności artysty plastyka lub grafika projektanta i prowadzenia działalności twórczej. Graficy znajdą zatrudnienie np. w: agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach czy drukarniach. Kompetencje absolwentów grafiki cenione są także w muzeach, galeriach i instytucjach kultury. Specjaliści tej dziedziny mogą podjąć pracę w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej.

 

Gdzie studiować na kierunku grafika w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jako specjalność na Politechncie Lubelskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: jako specjalność w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku grafika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Kierunek grafika - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Artystyczny UMCS) stacjonarne II stopnia, jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika w Lublinie?

Studia artystyczne w Lublinie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów.

Małgorzata, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyznała:

Bardzo szybko odkryłam moje predyspozycje plastyczne, jednak bycie artystą to nie łatwy orzech do zgryzienia. Swoją pasję musiałam połączyć z czymś praktycznym, co da mi alternatywy. Tak znalazłam się na grafice i absolutnie tego nie żałuję. 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika Lublin studia i stopnia

Grafika Lublin studia ii stopnia

Grafika Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Lublinie

Studia II stopnia

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia