Logistyka

Logistyka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Logistyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy matematyki ekonomicznej
 • rachunkowość
 • technologie informacyjne w logistyce
 • logistyka materiałowa
 • systemy transportowe i techniczne aspekty transportu
 • zarządzanie jakością w logistyce

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „L” kandydaci znajdą kierunek Logistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem nauki jest wykształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiającej wysokie wymagania w obszarze mobilności osób i towarów. Studenci poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływu informacji, środków finansowych i zasobów ludzkich, a także zasady obsługi klienta. Logistyka na UMCS to także praktyczne umiejętności prowadzenia analiz w procesach gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych, a także kształtowanie otwartości na relacje z innymi podmiotami.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy matematyki ekonomicznej, rachunkowość, technologie informacyjne w logistyce, logistyka materiałowa, systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, zarządzanie jakością w logistyce, logistyka dystrybucji, bezpieczeństwo transportu, zarządzanie łańcuchem dostaw. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logistyki na UMCS będą mogli wykorzystać w firmach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach usług logistycznych, firmach komunikacyjnych, sklepach internetowych, instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Tomek, student Logistyki mówi:

„Logistyka to przyszłość, zatem należy się do niej jak najlepiej przygotować. Dlatego studiuję ten kierunek na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie. Każdy ma możliwość uczestniczenia w projektach badawczych i konsultingowych, działaniach kół naukowych, czy też szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
 • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
 • analizowania przyczyn i przebiegów konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych,
 • przeprowadzania oceny proponowanych rozwiązań,
 • mechanizmów biznesowych i systemowych w warunkach globalnej gospodarki,
 • planowania, koordynowania i efektywnego ekonomicznie zaspokajania realnych potrzeb rynku.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach transportowych,
 • firmach spedycyjnych,
 • centrach usług logistycznych,
 • firmach komunikacyjnych,
 • firmach i sklepach internetowych,
 • instytucjach rządowych i samorządowych zajmujących się funkcjonowaniem branży TSL.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani będą według rankingu ocen na dyplomie z ukończonych studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia logistyczne wybrać

Studia na kierunku Logistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia logistyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki logistyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Komentarze (0)