Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

07.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni 2022

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSKS GDYNIA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stawia na przekazywanie wiedzy fascynującej, pozwalającej na lepsze rozumienie świata i ludzi. Jednym z oferowanych kierunków kształcenia jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, na fundamencie zagadnień historyczno- filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia , wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształcenia własnego rozwoju zawodowego. Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Studia na kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni dzielą się na następujące specjalności:

 • Doradca i asysten rodziny,
 • Pedagogika kulturalno- oświatowa,
 • Pedagogika opiekuńcza z gerantologią społeczną,
 • Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią uzależnień,
 • Pedagogika pracy i polityka personalna,
 • Profilaktyka społęczna i praca socjalna (na pierwszym stopniu),
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe, (na drugim stopniu).

 

Program studiów

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki na Pedagogice? Na przykład: psychologiczne podstawy edukacji, edukacja medialna, metodyka edukacji przedszkolnej, metody badań pedagogicznych, kultura języka i wypowiedzi, warsztat terapeuty, prawo rodzinne i opiekuńcze, strategie interwencji w sytuacjach kryzysowych, socjologia dewiacji i kontroli społecznej, analiza rynku pracy, poradnictwo zawodowe. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w WSKS znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, służbie zdrowia, ośrodkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni opinie?

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia nierzadko sprawia niemałe problemy. Którą uczelnię wybrać? Która spełni nasze oczekiwania edukacyjne? Kandydaci na studia zadają wiele podobnych pytań. Jakie ma Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni opinie? Oliwia, studentka Pedagogiki mówi:

„WSKS w Gdyni to uczelnia, w której możemy niestandardowo podejść do problemu. Uczymy się tutaj wychodzenia poza schematy, co w późniejszej pracy zawodowej będzie kluczowe, a moim zdaniem nawet obowiązkowe. To świetna uczelnia, w której spotykają się ludzie pełni pasji.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesznoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nurtów teoretycznych psychologii i koncepcji człowieka oraz metodologii badań psychologicznych,
 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • analizy odmiennych koncepcji wychowania,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania,
 • opisu i analizy instrumentarium nauczyciela i szkoły,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • świetlicach środowiskowych,
 • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 • ośrodkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni liczą się dowolnie zdawane na maturze przedmioty.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

 

STUDIA W GDYNI - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdyni

Studia w Gdyni

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Trójmieście

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Komentarze (0)