PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

 

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online  to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie online. 

 

Studenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online zdobędą wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych i społecznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się interpretacji zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów z zakresu pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i opiekuńczej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób animować i monitorować realizację zespołowych działań edukacyjnych dzieci oraz realizować zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

 

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w przedszkolach, szkołach podstawowych, klubach dziecięcych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, czy wydawnictwach pedagogicznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aplikując na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna warto zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni. Dzięki temu kandydaci mają więcej czasu na przygotowania i tym samym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie ich aplikacji. W przypadku uczelni niepublicznych, studenci muszą zaliczyć egzamin maturalny oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
tryb: online

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. W czasie studiów mają szansę rozwinąć swoją wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną oraz zdobyć umiejętności i kwalifikacje, niezbędne do podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online można zdobyć wiedzę z zakresu nauk psychologicznych, społecznych czy pedagogicznych. Studenci dowiedzą się więcej na temat różnych środowisk wychowawczych i zachodzących w nich procesów. Ponadto poznają współczesne teorie dotyczące rozwoju dziecka, a także zagłębią się w badania nad dzieciństwem.

Oprócz wiedzy teoretycznej, skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Co więcej, poznają zasady analizowania zachowań dzieci i młodzieży oraz rozpoznawania ich uzdolnień i potrzeb. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji, pracy zespołowej czy empatii, które są niezwykle ważne w pracy pedagoga.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE?

Dyplom studiów pedagogicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, klubach dziecięcych oraz szkołach podstawowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, świetlicami lub domami opieki społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-studia online:

  • przedszkola

  • szkoły podstawowe

  • kluby dziecięce

  • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

  • domy opieki społecznej

  • świetlice

  • wydawnictwa o tematyce pedagogicznej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)