Informatyka

Informatyka

Informatyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 2021

Studia na kierunku informatyka na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

„Horyzont”, czyli Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, to jedna z najważniejszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia kandydaci odnajdą Informatykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki. Studenci uczą się tworzenia i eksploatacji systemów informacji, realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, tworzenia aplikacji internetowych czy tworzenia animacji komputerowych. Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to także nabycie umiejętności podejmowania profesjonalnych dyskusji i prezentowania własnych sądów i opinii w zakresie wybranych problemów informatycznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki w WWSIS będą mogli wykorzystać jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych, graficy komputerowi, specjaliści ds. multimediów, projektanci stron internetowych, specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, analitycy biznesowi.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej opinie? Łukasz, student Informatyki mówi:

„WWSIS to miejsce stworzone dla takich jak ja, czyli dla ludzi, którzy nie wyobrażają sobie innego zajęcia niż zawód w informatycznym obszarze. Tutaj zdobywa się wiedzę szczegółową, konkretną, po prostu profesjonalną, którą potem wykorzysta się w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę:

Absolwent kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania i tworzenia stron www,
 • metod ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów,
 • analizowania, projektowania i budowania baz danych,
 • programowania i tworzenia scenariusz gier komputerowych,
 • przygotowania dźwięku do gry i aplikacji,
 • programowania w C++ i Javie,
 • użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i twórca oprogramowania,
 • kierownik zespołu programistów,
 • analityk i architekt systemów przetwarzania danych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • grafik komputerowy,
 • specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji,
 • analityk biznesowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne we Wrocławiu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" kierunki

Jakie są kierunki informatyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)