Informatyka

Informatyka

Informatyka - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” 2021

Studia na kierunku informatyka na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

„Horyzont”, czyli Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, to jedna z najważniejszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. W gronie oferowanych kierunków kształcenia kandydaci odnajdą Informatykę prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających podjęcie efektywnej pracy w obszarze informatyki. Studenci uczą się tworzenia i eksploatacji systemów informacji, realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, tworzenia aplikacji internetowych czy tworzenia animacji komputerowych. Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej to także nabycie umiejętności podejmowania profesjonalnych dyskusji i prezentowania własnych sądów i opinii w zakresie wybranych problemów informatycznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki w WWSIS będą mogli wykorzystać jako projektanci i twórcy oprogramowania, kierownicy zespołów programistycznych, analitycy i architekci systemów przetwarzania danych, administratorzy systemów informatycznych, graficy komputerowi, specjaliści ds. multimediów, projektanci stron internetowych, specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, analitycy biznesowi.

Wybór studiów, składający się z podjęcia decyzji odnośnie kształcenia na konkretnym kierunku i konkretnej uczelni, nierzadko sprawia kandydatom problemy. Która uczelnia zapewni dobre wykształcenie? Która szkoła wyższa spełni edukacyjne oczekiwania? Takie i tym podobne pytania stawiane są niemal bez przerwy. Jakie ma Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej opinie? Łukasz, student Informatyki mówi:

„WWSIS to miejsce stworzone dla takich jak ja, czyli dla ludzi, którzy nie wyobrażają sobie innego zajęcia niż zawód w informatycznym obszarze. Tutaj zdobywa się wiedzę szczegółową, konkretną, po prostu profesjonalną, którą potem wykorzysta się w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę:

Absolwent kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • projektowania i tworzenia stron www,
 • metod ochrony informacji, oprogramowania i innych zasobów,
 • analizowania, projektowania i budowania baz danych,
 • programowania i tworzenia scenariusz gier komputerowych,
 • przygotowania dźwięku do gry i aplikacji,
 • programowania w C++ i Javie,
 • użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont” może znaleźć zatrudnienie jako:

 • projektant i twórca oprogramowania,
 • kierownik zespołu programistów,
 • analityk i architekt systemów przetwarzania danych,
 • administrator systemów informatycznych,
 • grafik komputerowy,
 • specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji,
 • analityk biznesowy.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne we Wrocławiu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" kierunki

Jakie są kierunki informatyczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)