Politologia

Politologia

Politologia

28.09.2021

Politologia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o państwie i prawie
 • nauka o polityce
 • partie polityczne i systemy partyjne
 • geografia polityczna
 • współczesne systemy polityczne
 • samorząd i polityka lokalna
 • retoryka i erystyka

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie kształci studentów na jedenastu wydziałach i osiemdziesięciu kierunkach. W gronie proponowanych kierunków kandydaci odnajdą Politologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy pozwalającej zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci uczą się analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na UMCS to także nabycie umiejętności kierowania zespołem, komunikowania się z otoczeniem, przetwarzania i przekazywania informacji.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: nauka o państwie i prawie, nauka o polityce, partie polityczne i systemy partyjne, geografia polityczna, współczesne systemy polityczne, samorząd i polityka lokalna, retoryka i erystyka. A co po studiach? Absolwenci Politologii na UMCS znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Darek, student Politologii mówi:

„Studiując Politologię na UMCS można przeżyć ciekawą przygodę. Tutaj wiedzy nie zdobywa się wyłącznie na zajęciach, ale także w kołach naukowych, czy też podczas wycieczek do sejmu, ministerstw albo innych instytucji centralnych. Nauka na UMCS pokazuje, że studia nie muszą być nudne.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Lublin

Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • rozpoznawania typów systemów politycznych,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych gminy, powiatu i województwa,
 • diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im,
 • gromadzenia i weryfikowania informacji.
 •  

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • organach samorządowych,
 • podmiotach i instytucjach społeczno-gospodarczych,
 • partiach politycznych i organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych i public relations,
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)