Mechatronika

Mechatronika

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Mechatronika – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • podstawy automatyki
 • projektowanie układów elektronicznych
 • technologia i organizacja montażu
 • napędy urządzeń mechatronicznych
 • automatyzacja
 • wytrzymałość materiałów
 • mechanika techniczna

 

Politechnika Poznańska to istotny punkt na edukacyjnej mapie Wielkopolski. Szeroka oferta dydaktyczna przyciąga liczne grono kandydatów, którzy mogą studiować, między innymi, Mechatronikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Mechatronika na Politechnice Poznańskiej zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Studenci poznają obszary mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki, a także przygotowują się do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika na Politechnice Poznańskiej to także zdobywanie umiejętności konstruowania urządzeń stosowanych między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, aparatury medycznej i rehabilitacyjnej.

Plan zajęć zawiera takie przedmioty jak: matematyka, podstawy automatyki, projektowanie układów elektronicznych, technologia i organizacja montażu, napędy urządzeń mechatronicznych, automatyzacja, wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, elektronika analogowa i cyfrowa, programowanie mikroprocesorów, obróbka cieplna i spawalnictwo, mikronapędy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, hydraulika i pneumatyka. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Mechatroniki na Politechnice Poznańskiej będą mogli wykorzystać w zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych, przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania, zakładach produkcyjnych, jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Mikołaj, student Mechatroniki mówi:

„Politechnika Poznańska to uczelnia dla ludzi ciekawych świata, techniki, nauki. To taka miejsce, w którym spotykają się ludzie pełni pasji i fajnych zainteresowań. Zarówno w gronie studentów, jak i w gronie wykładowców.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

Mechatronika studia Poznań

Mechatronika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Mechatroniki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i implementacji układów sterowania, automatyki i robotyki oraz automatycznej regulacji w technice,
 • opisu i rozumienia istoty działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki oraz wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn,
 • planowania nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • inżynierii wytwarzania,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych,
 • przedsiębiorstwach automatyzujących procesy wytwarzania,
 • zakładach produkcyjnych,
 • jednostkach, które wytwarzają i eksploatują sprzęt medyczny i laboratoryjny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla danego kierunku na poziomie pierwszego stopnia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Politechnikę Poznańską rozpoczyna się zazwyczaj późną wiosną, na przełomie maja i czerwca. Wtedy to wszyscy kandydaci zakładają indywidualne konta w specjalnym internetowym systemie rekrutacyjnym, którzy służy zarówno do ubiegania się o przyjęcia na studia, jak i otrzymywania najświeższych informacji o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Aby prawidłowo podejść do rekrutacji należy założyć wspomniane konto, uzupełnić niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki maturalne, a także dokonać wymaganej opłaty rekrutacyjnej. Wszystkie elementy, które składają się na postępowanie kwalifikacyjne nie wymagają wychodzenia z domu. Nie oznacza to jednak tego, iż możemy pozwolić sobie na niedokładność, opieszałość albo spóźnienia.

Wszystkie rekrutacyjne polecenia należy wykonywać w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie zostaniemy skreśleni z listy osób starających się o przyjęcie w poczet studentów Politechniki Poznańskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

W odpowiednim czasie zostaniemy poinformowani o tym, iż nadszedł czas złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Musimy zebrać je w jeden pakiet i włożyć do białej, wiązanej teczki. Dokumenty rekrutacyjne możemy złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem osoby trzeciej, a nawet przesłać pocztą na odpowiedni adres. Istotne jest tylko to, aby zrobić to w wyznaczonym terminie. Nasza teczka musi zawierać następujące dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi się już na początku postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ rozumiana jest ona jako bilet wstępu do procesu rekrutacji. Wszelakie informacje, w tym kwotę jaką musi uiścić oraz na jakie konto bankowe, otrzymamy w naszym profilu w internetowym systemie rekrutacyjnym. Oczywiście, także tutaj musimy pamiętać o obowiązujących terminach. Wszelakie spóźnienia, albo brak wniesionej opłaty nie będą usprawiedliwiane, a w konsekwencji przestaniemy być brani pod uwagę w kontekście przyszłych studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nietrudno odgadnąć, że w procesie rekrutacyjnym na Mechatronikę najważniejszym przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Oprócz tego przedmiotu, należy jeszcze jak najlepiej poradzić sobie z językiem obcym, a także pochwalić się dobrym wynikiem z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru: fizyki lub informatyki.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Czym jest przelicznik punktów kwalifikacyjnych? W każdej uczelni może posiadać on inne oblicze, natomiast na Politechnice Poznańskiej jest on tzw. wzorem rankingowym. Dokładnie rzecz ujmując jest to specjalny wzór matematyczny, dzięki któremu jesteśmy w stanie obliczyć punkty, dzięki którym dostaniemy się na studia. Aby uzyskać prawidłowy wynik należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie zalety. Poszerzamy wiadomości, rozwijamy umiejętności, a w przypadku sukcesów możemy ułatwić sobie drogę na studia. W procesie kwalifikacyjnym na Mechatronikę brane pod uwagę są następujące konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika- wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

Komentarze (0)