Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - kierunki studiów

Biotechnologia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia pracy doświadczalnej
 • biologia rozwoju roślin i zwierząt
 • fizyka i biofizyka
 • chemia fizyczna
 • genetyka

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to jeden z wyraźniejszych punktów wyższej edukacji w kraju. W ofercie dydaktycznej, pod literą „B” kandydaci znajdą kierunek Biotechnologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, stanowiącej przygotowanie do poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami innych dziedzin. Biotechnologia na UJK to nabycie umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych z zakresu biotechnologii oraz gromadzenia i prezentowania uzyskanych informacji.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: metodologia pracy doświadczalnej, biologia rozwoju roślin i zwierząt, fizyka i biofizyka, chemia fizyczna, genetyka, techniki laboratoryjne, biologia komórki, fizjologia roślin, mikrobiologia przemysłowa, immunologia, inżynieria procesów biotechnologicznych. A co po studiach? Absolwenci Biotechnologii na UJK znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach analitycznych, firmach kosmetycznych, placówkach i instytucjach naukowych.

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Ania, studentka Biotechnologii mówi:

„Uniwersytet Jana Kochanowskiego to uczelnia, w której rozwijają się umysły ścisłe i umysły humanistyczne i co najlepsze jedni od drugich mogą się uczyć i przejmować umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych,
 • rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykonywania pomiarów,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • opracowywania wyników doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • przemyśle chemicznym,
 • firmach kosmetycznych,
 • laboratoriach przemysłowych,
 • laboratoriach technologicznych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczno- przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UJK

Komentarze (0)