Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

31.01.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UJK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy projektowania graficznego
 • historia sztuki
 • struktury wizualne
 • animacja kultury wizualnej
 • malarstwo ścienne
 • techniki unikatowe
 • multimedia
 • fotografia
 • kultura i sztuka współczesna

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą między innymi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych. Studenci poruszają się po obszarach kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki, emisji głosu, a także etnomuzykologii i roli mediów w komunikacji kulturowej.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: kształcenie słuchu, harmonia, emisja głosu z dykcją, zasady muzyki, dyrygowanie, analiza partytur wokalnych i wokalno- instrumentalnych, chór, analiza dzieła muzycznego, improwizacja wokalna, interpretacja piosenki z metodyką, analiza i interpretacja partytur. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UJK mogą wykorzystać w szkołach podstawowych, szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, instytucjach kultury, mediach, zespołach wokalnych, zespołach instrumentalnych, chórach amatorskich, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Patrycja, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Jeśli ktoś żyje muzyką, to studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będą najlepszym wyborem. Muzyka to nie tylko ważna dziedzina sztuki, ale także dobra zabawa. „

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru z uwzględnieniem literatury szkolnej,
 • analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • opracowywania akompaniamentu,
 • liturgicznych form muzyki sakralnej różnych wyznań,
 • prowadzenia zajęć muzyczno- ruchowych,
 • pracy w zespołach nad repertuarem różnych epok i stylów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach muzycznych pierwszego stopnia,
 • ośrodkach kultury,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych,
 • zespołach wokalnych i instrumentalnych,
 • chórach amatorskich,
 • zespołach rozrywkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest sprawdzian uzdolnień.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)