Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • aksjologia pracy socjalnej
 • etyka zawodu pracownika socjalnego
 • biomedyczne podstawy rozwoju i życia społecznego
 • teoria pracy socjalnej
 • psychologia kliniczna

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia sięgająca swoją historią 1969 roku. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Praca socjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest uzyskanie wiedzy filozoficznej i socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci nabywają umiejętności, które służą do analizowania i zmieniania rzeczywistości społecznej, a także prowadzą do przeciwdziałania powstawaniu i skutkom wykluczenia społecznego oraz zwiększania integracji społecznej społeczności lokalnej, regionu i kraju.

Jakie przedmioty realizowane są na kierunku Praca socjalna na UJK? Na przykład: aksjologia pracy socjalnej, etyka zawodu pracownika socjalnego, biomedyczne podstawy rozwoju i życia społecznego, teoria pracy socjalnej, psychologia kliniczna, metodologia badań społecznych, antropologia kulturowa, diagnoza społeczna w pracy socjalnej, edukacja inkluzyjna, współczesne problemy społeczne. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Śląskim będą mogli wykorzystać w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, domach dziecka, szpitalach, placówkach penitencjarnych, stowarzyszeniach samopomocowych, świetlicach środowiskowych, świetlicach terapeutycznych.

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Matylda, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Praca socjalna to niełatwe studia i niełatwa praca. Wymaga ona czegoś więcej niż dużej wiedzy. Studiowanie na UJK to także zdobywanie tzw. kompetencji miękkich, bez których w Pracy socjalnej nie dałoby się funkcjonować.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęciami z zakresu etyki,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • realizowania pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia związków etiologii z symptomatologią,
 • rozumienia współczesnej polityki społecznej oraz jej uwarunkowań ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziecka,
 • szpitalach,
 • placówkach penitencjarnych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK

Komentarze (0)