Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

01.02.2022

Chemia i toksykologia sądowa – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia i toksykologia sądowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka
 • chemia analityczna z elementami bioanalizy
 • kryminalistyka i nauki sądowe
 • chemia fizyczna
 • zdrowie publiczne
 • analityka instrumentalna
 • biochemia kliniczna

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najważniejszych uczelni w kraju. Pośród wielu proponowanych kierunków, odnajdziemy między innymi Chemię i toksykologię sądową, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy oraz nabycie umiejętności ze wszystkich dziedzin chemii, a także zapoznanie się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej i przygotowywani są do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka, chemia analityczna z elementami bioanalizy, kryminalistyka i nauki sądowe, chemia fizyczna, zdrowie publiczne, analityka instrumentalna, biochemia kliniczna, diagnostyka pośmiertna, toksykologia kliniczna i sądowa, immunochemia. A co po studiach? Absolwenci Chemii i toksykologii sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych i naukowych, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologicznych oraz laboratoriach kryminalistycznych policji.

 

Opinie

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Milena, studentka Chemii i toksykologii sądowej mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA - ważne informacje

Chemia i toksykologia sądowa studia Wrocław

Chemia i toksykologia sądowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię i toksykologię sądową na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania metod chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych,
 • postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowania i badań analitycznych,
 • medycyny sądowej,
 • kryminalistyki i nauk sądowych,
 • posługiwania sią aparaturą naukową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia i toksykologia sądowa:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i naukowych,
 • zakładach medycyny sądowej,
 • laboratoriach kryminalistycznych policji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia licencjackie i inżynierskie, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, którzy zrealizowali kierunkowe efekty uczenia się w naukach chemicznych oraz inżynierii chemicznej, kończąc studia na kierunkach: biotechnologii, biochemii, chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów międzydziedzinowych, jedną z dziedzin w zakresie tych studiów musi być dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)