Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Chemia i toksykologia sądowa

Uniwersytet Wrocławski - kierunki studiów

Chemia i toksykologia sądowa – Uniwersytet Wrocławski 2021

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia i toksykologia sądowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • matematyka
 • chemia analityczna z elementami bioanalizy
 • kryminalistyka i nauki sądowe
 • chemia fizyczna
 • zdrowie publiczne
 • analityka instrumentalna
 • biochemia kliniczna

 

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najważniejszych uczelni w kraju. Pośród wielu proponowanych kierunków, odnajdziemy między innymi Chemię i toksykologię sądową, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy oraz nabycie umiejętności ze wszystkich dziedzin chemii, a także zapoznanie się z metodami i procedurami badawczymi stosowanymi we współczesnej chemii analitycznej i badaniach kryminalistycznych śladów chemicznych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu wybranych elementów medycyny, chemii i toksykologii sądowej i przygotowywani są do współpracy z lekarzami medycyny sądowej, prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka, chemia analityczna z elementami bioanalizy, kryminalistyka i nauki sądowe, chemia fizyczna, zdrowie publiczne, analityka instrumentalna, biochemia kliniczna, diagnostyka pośmiertna, toksykologia kliniczna i sądowa, immunochemia. A co po studiach? Absolwenci Chemii i toksykologii sądowej na Uniwersytecie Wrocławskim znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, laboratoriach diagnostycznych i naukowych, zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu ekspertyz chemicznych i toksykologicznych oraz laboratoriach kryminalistycznych policji.

Kandydaci na studia, zanim wybiorą najlepszą dla siebie uczelnię, zadają wiele pytań mających dać im najjaśniejszą odpowiedź o tym, co znajdą w przyszłej szkole wyższej. Warto więc zapytać: Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Milena, studentka Chemii i toksykologii sądowej mówi:

„Uniwersytet Wrocławski to kuźnia talentów. Tutaj wszyscy pracują na sukces. To miejsce, w którym na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, pełnych pasji i zaangażowania w to, co robią. To wspaniała uczelnia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię i toksykologię sądową na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania metod chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych,
 • postępowania z próbkami chemicznymi lub biologicznymi od momentu ich pobrania, przez cały proces przygotowania i badań analitycznych,
 • medycyny sądowej,
 • kryminalistyki i nauk sądowych,
 • posługiwania sią aparaturą naukową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia i toksykologia sądowa:

Absolwent kierunku Chemia i toksykologia sądowa na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i naukowych,
 • zakładach medycyny sądowej,
 • laboratoriach kryminalistycznych policji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i toksykologia sądowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie nastąpi na podstawie rankingu uwzględniającego sumę punktów za: – średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów (max. 25 punktów); – test kwalifikacyjny (max. 25 punktów).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne we Wrocławiu

UWr kierunki

Jakie są kierunki chemiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UWr

Komentarze (0)